AT konference 2016

ZÁŠTITA

Letošní ročník konference probíhá pod záštitou:

ministra zdravotnictví – Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha.


PROGRAM KONFERENCE

Vážení účastníci,

aktuální verzi programu letošního ročníku si můžete stáhnout zde AT KONFERENCE-2018-program-FINAL

V neděli Vás zároveň zveme na promítání zajímavého dokumentu, který bude komentovat RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.. Plakátek k filmu: takiwasi-chezc-poster-27×40


CENA JAROSLAVA SKÁLY

Milí přátelé,

i letos se budou předávat ceny Jaroslava Skály, udílené za významné publikační počiny v oblasti návykových poruch. Podmínky nominace a další info naleznete ZDE . Připomínáme, že deadline pro nominace je 15. dubna 2018!


REZERVACE UBYTOVÁNÍ A STRAVY V HOTELU JEZERKA

Milí přátelé,

již je možné rezervovat si ubytování a stravu v hotelu Jezerka.

Postup je následující:

  1. klikněte ZDE
  2. zadejte heslo: atconf2018
  3. vyberte si pokoj
  4. vyplňte potřebné údaje
  5. vyberte si jídlo na dobu Vašeho pobytu

Účastníky, kteří nebudou v hotelu bydlet přesto prosíme, aby si přes formulář objednali jídlo!

V případě nejasností prosím kontaktujte přímo hotel Jezerku.


AT 2018

Vážení a milí účastníci,

příští ročník AT konference, který se bude konat ve dnech 3. – 7. 6. 2018 opět na Seči, se ponese v duchu tématu „Reforma adiktologické péče“.

„Vážení kolegové,

za téma naší příští konference jsme zvolili reformu adiktologické péče. Současně probíhající reforma psychiatrie přináší i změny do našeho oboru a my můžeme společně celý náš obor posunout a rozvinout. Aby případné změny byly přesnější a aby skutečně reprezentovaly celý náš multidisciplinární obor, musíme témata společně vydiskutovat. Dovolíme si vás proto ve vašich příspěvcích na konferenci přednostně zaměřit na toto téma. Na možnosti rozvoje našeho oboru. Na příležitosti k rozvinutí. Na budoucnost adiktologie. Na měnící se potřeby klienta. Na nové služby. Na nové přístupy. Na změnu našich myšlenkových konceptů. Na měnící se role klientů. Na širší multidisciplinaritu. Ale také: na opomíjená témata, na slepé cesty, na mezery v našem systému. Shrnuto na vše, co může pomoci vydefinovat témata pro další směřování (či naopak nesměřování) adiktologie  s cílem vytvořit komplexní, flexibilní systém služeb poskytující klientům to, co potřebují, mnohem přesněji. Pojďme si společně vyměnit své různé postoje a způsoby přemýšlení o závislosti – nikoli proto, abychom hledali kompromis, ale abychom se v pestrosti naučili žít.“ 

prim. MUDr. Jiří Dvořáček

Své příspěvky můžete přihlašovat v sekci registrace nejpozději do 15. 1. 2018.


Kritéria pro přihlašované příspěvky

01

1. Přednáška

Maximální čas přednášky: 20 minut včetně diskuse, na vyžádání lze délku přednášky prodloužit na 30 minut včetně diskuse. V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku, bude možné přednášku rovnoměrně prodloužit. Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 250 osob

K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (dataprojektor). Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce.

2. Workshop
Délka workshopu: 1,5 hodiny.

Workshop je interaktivní přednáška v menším počtu účastníků, maximálně do 30-ti osob. Ve workshopu by měla být zajištěna interaktivita mezi přednášejícím a účastníky.

K workshopu bude k dispozici technické zabezpečení dle specifikace v přihlášce.

3. Poster
Doporučený rozměr posteru: formát A0.

Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu. Autoři mají povinnost být po dobu posterové sekce u svých příspěvků.

Poster nesmí být složen ze samostatných stránek formátu A4.

Doporučený obsah posteru:

– Hlavička:

1. Název, místo konání konference, na kterém je poster prezentován
2. Titul – doporučeno krátký (do osmi slov)
3. Autoři
4. Výzkumné pracoviště/škola, kde byl výzkumný úkol proveden

– Vlastní obsah:

5. Úvod, záměr – uvádí obvykle několika stručnými větami cíl výzkumu nebo hypotézu
6. Materiál a metody – uvádí stručně pokusný objekt, hlavní nebo nové metody a rozvržení pokusu
7. Výsledky
8. Závěry – obvykle 1-3 jednoznačné věty, je-li výsledek výzkumu jasnou odpovědí na uvedené záměry, jinak lze tuto část vynechat
9. Diskuse a přehled použité literatury – není podmínkou


Platební pokyny

02

Konferenční poplatek zahrnuje vstup na odborný program konference (přednášky a workshopy), doprovodný společenský a sportovní program a konferenční materiály. Poplatek nezahrnuje ubytování ani hlavní stravu (obědy a večeře).

Výše poplatků byla stanovena na:

– poplatek – 1200 Kč
– poplatek člen Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP/studenti*/ důchodci – 1000 Kč
– poplatek institucionalní (vztahuje se na instituci – mohou si jej lidé v rámci instituce měnit – to znamená, že když si instituce koupí jeden tento poplatek, tak na konferenci může vždy 1 člověk, ale třeba každý den někdo jiný) – 2200 Kč
– poplatek za 1 den – 700 Kč
– úhrada poplatku na místě konání akce – +200 Kč**

Pokud provádíte platbu ze zahraničí, je nutné uvést, že všechny poplatky hradí odesílatel. Vzhledem k vysokým poplatků za převod ze zahraničí (150 Kč/ platbu) doporučujeme platit v hotovosti na místě. Pro zahraniční účastníky je platba na místě oproštěna od navýšení 200 Kč.

*studenti denního studia (pregraduální studium), interní postgraduální studenti

** nevztahuje se na účastníky ze zahraničí

STORNO POPLATKY:

  • storno do 14 dní před akcí – vrátíme 100%
  • storno do 7 dní před akcí – vrátíme 50%
  • méně něž 7 dní – vrátíme 0%

Bankovní spojení:

Český adiktologický institut, o. s.
ČSOB, a.s.
Bělehradská 110/478, Praha 2, 120 00
Číslo účtu: 210 515 432/ 0300
IBAN: CZ47 0300 0000 0002 1051 5432
BIC: CEKOCZPP
Konstantní symbol: 0308
Do sdělení pro příjemce prosím pište Vaše příjmení a jméno

Při registraci na konferenci prosíme všechny účastníky o předložení dokladu o zaplacení konferenčního poplatku.

ZAPLACENÍ KONFERENČNÍHO POPLATKU JE NEZBYTNÝM KROKEM PRO ÚSPĚŠNOU REGISTRACI.

Kontakty

ČESKÝ ADIKTOLOGICKÝ INSTITUT
Apolinářská 4, Praha 2, 128 00

web: www.snncls.cz
info email: info [zavináč] at-konference [tečka] cz

(Při zasílání emailu přepište adresu do emailové podoby bez mezer se zavináčem a tečkou, zde uvedený email je ve tvaru zabraňujícím zasílání spam zpráv. Děkujeme za pochopení.)

Minulé ročníky

Důležitá data AT konference 2018

Konání konference: 3. - 7. 6. 2018

Partneři konference

Hlavní partner konference:

Konference je finančně podpořena Grantovým programem hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro rok 2018.

Konference je finančně podpořena prostřednictvím dotačního řízení RVKPP na rok 2018.