AT konference 2016

PROGRAM LETOŠNÍHO ROČNÍKU

Milí přátelé,

letošní program AT konference si můžete stáhnout zde: AT KONFERENCE_2017_program. Upozorňujeme, že program bude ještě drobně měněn. Aktuální verze bude vždy zveřejněna a dostupná na tomto místě a v sekci program.

Dále upozorňujeme, že v rámci konference počítáme s realizací akreditovaného kurzu MPSV „Komunikace v adiktologii“ v termínu středa/ čtvrtek. UPOZORŇUJEME, ŽE POČET MÍST V KURZU BUDE OMEZEN! REGISTRACE BUDE MOŽNÁ NA KONFERENCI U STOLU REGISTRACE.


REZERVACE UBYTOVÁNÍ A STRAVY V HOTELU JEZERKA

Vážení účastníci konference,

s potěšením oznamujeme, že je možné rezervovat ubytování a stravu v Kongres hotelu Jezerka. Postup je následující:

  1. klikněte ZDE
  2. zadejte heslo: atconf2017
  3. vyberte si pokoj
  4. vyplňte potřebné údaje
  5. vyberte si jídlo na dobu Vašeho pobytu

Účastníky, kteří nebudou v hotelu bydlet přesto prosíme, aby si přes formulář objednali jídlo!

V případě nejasností prosím kontaktujte přímo hotel Jezerku.


Spuštění registrace

Milí účastníci,

právě byla spuštěna registrace na další ročník AT konference. Své příspěvky můžete přihlašovat ZDE. Deadline pro aktivní přihlašování je 15. 1. 2017.

Pasivní přihlášení je možné ZDE. Deadline pro pasivní účast je 31. 5. 2017 (dále pak bude možné přihlásit se až na místě).


AT 2017

Vážení a milí přátelé,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na další ročník AT konference, který se bude konat 4. – 8. 6. 2017 opět v Kongres hotelu Jezerka. Stěžejním tématem budou:

„Zakázané myšlenky v adiktologii“

„Téma AT konference  2017 může na první pohled vzbuzovat podivení. Existují vůbec nějaká adiktologická tabu? Zakazujeme si na něco myslet? Co by to asi mohlo být? Půl promile pro cyklisty? Pád protikuřáckého zákona?   Zavržení bodovacího systému? Sex v léčbě? Kontrolované pití a užívání? Úzdrava bez léčby? Léčebné či doléčovací programy současně pro klienty abstinující a klienty na substituci? Aplikační místnosti? Harm reduction is harm production? Více represe? Méně (či žádná) adiktologie? A pokud si sami na něco zakazujeme myslet, jak tato naše tabuizace dopadá na naše pacienty a klienty, jak ovlivňuje zacházení s nimi, jejich perspektivy života a úzdravy?

Téma AT konference  2017 je široce otevřené. Ať je inspirující!“

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. (předseda programového výboru)

Příští týden bude spuštěna registrace. Během letošního ročníku bude probíhat také kurz MPSV.

Těšíme se na Vás!


Kritéria pro přihlašované příspěvky

01

1. Přednáška

Maximální čas přednášky: 20 minut včetně diskuse, na vyžádání lze délku přednášky prodloužit na 30 minut včetně diskuse. V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku, bude možné přednášku rovnoměrně prodloužit. Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 250 osob

K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (dataprojektor). Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce.

2. Workshop
Délka workshopu: 1,5 hodiny.

Workshop je interaktivní přednáška v menším počtu účastníků, maximálně do 30-ti osob. Ve workshopu by měla být zajištěna interaktivita mezi přednášejícím a účastníky.

K workshopu bude k dispozici technické zabezpečení dle specifikace v přihlášce.

3. Poster
Doporučený rozměr posteru: formát A0.

Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu. Autoři mají povinnost být po dobu posterové sekce u svých příspěvků.

Poster nesmí být složen ze samostatných stránek formátu A4.

Doporučený obsah posteru:

– Hlavička:

1. Název, místo konání konference, na kterém je poster prezentován
2. Titul – doporučeno krátký (do osmi slov)
3. Autoři
4. Výzkumné pracoviště/škola, kde byl výzkumný úkol proveden

– Vlastní obsah:

5. Úvod, záměr – uvádí obvykle několika stručnými větami cíl výzkumu nebo hypotézu
6. Materiál a metody – uvádí stručně pokusný objekt, hlavní nebo nové metody a rozvržení pokusu
7. Výsledky
8. Závěry – obvykle 1-3 jednoznačné věty, je-li výsledek výzkumu jasnou odpovědí na uvedené záměry, jinak lze tuto část vynechat
9. Diskuse a přehled použité literatury – není podmínkou


Platební pokyny

02

Konferenční poplatek zahrnuje vstup na odborný program konference (přednášky a workshopy), doprovodný společenský a sportovní program a konferenční materiály. Poplatek nezahrnuje ubytování ani hlavní stravu (obědy a večeře).

Výše poplatků byla stanovena na:

– poplatek – 1200 Kč
– poplatek člen Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP/studenti*/ důchodci – 1000 Kč
– poplatek institucionalní (vztahuje se na instituci – mohou si jej lidé v rámci instituce měnit – to znamená, že když si instituce koupí jeden tento poplatek, tak na konferenci může vždy 1 člověk, ale třeba každý den někdo jiný) – 2200 Kč
– poplatek za 1 den – 700 Kč
– úhrada poplatku na místě konání akce – +200 Kč**

Pokud provádíte platbu ze zahraničí, je nutné uvést, že všechny poplatky hradí odesílatel. Vzhledem k vysokým poplatků za převod ze zahraničí (150 Kč/ platbu) doporučujeme platit v hotovosti na místě. Pro zahraniční účastníky je platba na místě oproštěna od navýšení 200 Kč.

*studenti denního studia (pregraduální studium), interní postgraduální studenti

** nevztahuje se na účastníky ze zahraničí

STORNO POPLATKY:

  • storno do 14 dní před akcí – vrátíme 100%
  • storno do 7 dní před akcí – vrátíme 50%
  • méně něž 7 dní – vrátíme 0%

Bankovní spojení:

Český adiktologický institut, o. s.
ČSOB, a.s.
Bělehradská 110/478, Praha 2, 120 00
Číslo účtu: 210 515 432/ 0300
IBAN: CZ47 0300 0000 0002 1051 5432
BIC: CEKOCZPP
Konstantní symbol: 0308
Do sdělení pro příjemce prosím pište Vaše příjmení a jméno

Při registraci na konferenci prosíme všechny účastníky o předložení dokladu o zaplacení konferenčního poplatku.

ZAPLACENÍ KONFERENČNÍHO POPLATKU JE NEZBYTNÝM KROKEM PRO ÚSPĚŠNOU REGISTRACI.

Kontakty

ČESKÝ ADIKTOLOGICKÝ INSTITUT
Apolinářská 4, Praha 2, 128 00

web: www.snncls.cz
info email: info [zavináč] at-konference [tečka] cz

(Při zasílání emailu přepište adresu do emailové podoby bez mezer se zavináčem a tečkou, zde uvedený email je ve tvaru zabraňujícím zasílání spam zpráv. Děkujeme za pochopení.)

Minulé ročníky

Důležitá data AT konference 2017

Konání konference: 4. - 8. 6. 2017
Deadline pasivní přihlašování: 31. 5. 2017

Partneři konference

Indivior Logo+Tag CMYK C 300

amomed logo_vektor_rot-grau

MSD_LOGO_CMYK

2016 NEWELL logo

MZ_logo

logoMPSV-m-sm

MSMT_logo_bez_textu

logo cb na bilem pozadi

logo ANO_barva

Akreditace 2017

Česká asociace sester: 

ČAS/KK/693/2017 (12 kreditů)
Česká asociace adiktologů:

ČAA/KK/005/2017 (dle tabulky)

Česká lékařská komora:

0004/16/2006 (40 kreditů)