AT konference 2016

VÝSLEDKY – CENA JAROSLAVA SKÁLY 2024

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O CENU JAROSLAVA SKÁLY V ROCE 2024

Cena Jaroslava Skály byla založena v roce 2001 občanským sdružením SANANIM (nyní SANANIM, z. ú.) a Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, aby s trvalou připomínkou doc. MUDr. Jaroslava Skály, CSc., zakladatele české adiktologie a spolutvůrce české psychoterapie, oceňovala významné publikační počiny v oblasti návykových poruch a duševního zdraví.

Rada Ceny Jaroslava Skály, kterou tvoří zakladatelé SANANIM, z.ú., a výbor Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále SNN), rozhodla o ocenění udělovaném v roce 2024 takto:

Cenu Jaroslava Skály získávají:
Cink, V. a kol. (2022). Psychedelika a psychonautika I. a II. Dybbuk, Praha. Viz: https://www.dybbuk.cz/?s=Cink
Lososová (Pavlovská) A. a kol.: Soubor článků zaměřených na vzdělávání v adiktologii

Čestné uznání získává:
Mravčík, V. a Mravčík, V. a spol. za koncepční a publikační texty k tématům destigmatizace a dekriminalizace:
Mravčík: Dekriminalizace a chytrá regulace
Mravčík, Vařeková, Janíková: Destigmatizace

Cena bude předána u příležitosti AT konference 2024 v Kongres hotelu Jezerka na společenském večeru v pondělí 10. června 2024.

Za Radu Ceny Jaroslava Skály

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
koordinátor


POZOR NAVÝŠENÍ REGISTRAČNÍCH POPLATKŮ

Vážení účastníci,

rádi bychom Vás upozornili, že od 10.5.2024 dochází k navýšení registračních poplatků o 200 Kč. Ceny tedy budou následující:

 • poplatek – 2100 Kč
 • poplatek člen Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP/člen České asociace adiktologů/studenti* – 1700 Kč

LETOŠNÍ ROČNÍK PODPORUJÍ:

 

Děkujeme.


PROGRAM

Milí účastníci,

zde můžete nahlédnout do letošního programu konference: AT KONFERENCE_2024_program

Již od neděle Vás čeká program plný zajímavých příspěvků.


ZÁVAZNÁ REZERVACE STRAVY A UBYTOVÁNÍ

Milí účastníci,

byla spuštěna rezervace ubytování a stravy v hotelu Jezerka. PROSÍM, BERTE NA VĚDOMÍ, ŽE REZERVACE JE ZÁVAZNÁ A ŘÍDÍ SE PRAVIDLY STORNO PODMÍNEK HOTELU. VYVARUJTE SE PROSÍM OBJEDNÁVÁNÍ A ZMĚN. OBJEDNÁVKU PROVEĎTE V MOMENTĚ, KDY SI BUDETE JISTI SVOU VOLBOU!

V nabídce jsou rezervační formuláře pro stravu (pro účastníky ubytované jinde), stravu a ubytování od pondělí-středa 10.-12.6.2024 (pro ty, co dorazí v pondělí a ve středu budou odjíždět) a stravu a ubytování kdykoliv od neděle do čtvrtka 9.-13.6.2024 (pro ty, co např. dorazí v neděli a budou odjíždět ve středu, atd.).

Postup:

 1. vyberte formulář
 2. zadejte heslo: atkonf2024
 3. vyplňte formulář dle pokynů

FORMULÁŘ POUZE STRAVA

FORMULÁŘ PRO STRAVU A UBYTOVÁNÍ PONDĚLÍ-STŘEDA

FORMULÁŘ PRO STRAVU A UBYTOVÁNÍ KDYKOLIV

V případě nejasností se prosím obracejte přímo na hotel Jezerka, týká se i fakturace.


Vážení přátelé,

dovolte, abychom Vás informovali, že byla vyhlášena Cena Jaroslava Skály pro rok 2024.

Nominace se přijímají do 14. dubna 2024 na adrese mravcik@podaneruce.cz.

Podrobné informace naleznete zde: 2024_Cena JS_vyhlášení

Laureáti cen k náhledu zde:  Cena JS_Laureati


ADIKTOLOGICKÁ TÉMATA 2024

Milí účastníci,

další ročník AT konference 2024 bude probíhat ve dnech 9. – 13. 6. 2024. Ponese se v duchu tématu HARM REDUCTION. Blíže slovy předsedy programového výboru doc. MUDr. Viktora Mravčíka, Ph.D.:

„Intervence a strategie snižování škod mají v adiktologii zvláštní postavení. Na jednu stranu jsou kontroverzní kvůli svému principu snížit míru rizika nebo snížit kolaterální rizika a škody, příčemž akceptují užívání nebo rizikové chování jako takové. Na druhou stranu je princip snížení škod, prevence fatálních dopadů a fatálního průběhu závislosti přítomen v různé míře ve všech typech služeb a intervencí v adiktologii, včetně těch abstinenčně orientovaných. Snížení škod je také hlavním cílem politik v oblasti závislostí z veřejnozdravotního hlediska, pokud ovšem nenaráží na jiné hodnotové principy. Jak pracujeme s principem snižování škod v adiktologii napříč typy služeb? Naráží princip snižování škod na hodnotové konflikty nebo jiné terapeutické cíle v klinické praxi? Jsou intervence snižování škod vhodné pro všechny typy klientů a v různých fázích rozvoje závislosti? Měli bychom využívat a rozvíjet harm reduction intervence a strategie lépe a více? To jsou příklady otázek, které by mohly inspirovat aktivní příspěvky na letošní AT konferenci. Těšíme se na podnětnou diskuzi.“


BANKOVNÍ SPOJENÍ

Upozorňujeme, že došlo ke změně bankovního spojení! Nově prosím zasílejte poplatky:

Číslo účtu: 2001526214/2010
IBAN: CZ3820100000002001526214
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Děkujeme.

Kritéria pro přihlašované příspěvky

01

1. Přednáška

Maximální čas přednášky: 30 minut včetně diskuse. V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku, bude možné přednášku rovnoměrně prodloužit. Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 250 osob.

K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (dataprojektor). Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce.

2. Flash prezentace

Maximální čas přednášky: 15 minut včetně diskuze. Flash prezentace je vhodná například pro rychlá aktuální sdělení z oboru.

3. Workshop
Délka workshopu: 1,5 hodiny.

Workshop je interaktivní přednáška v menším počtu účastníků, maximálně do 30-ti osob. Ve workshopu by měla být zajištěna interaktivita mezi přednášejícím a účastníky.

K workshopu bude k dispozici technické zabezpečení dle specifikace v přihlášce.

4. Poster
Doporučený rozměr posteru: formát A0.

Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu. Autoři mají povinnost být po dobu posterové sekce u svých příspěvků.

Poster nesmí být složen ze samostatných stránek formátu A4.

Doporučený obsah posteru:

– Hlavička:

1. Název, místo konání konference, na kterém je poster prezentován
2. Titul – doporučeno krátký (do osmi slov)
3. Autoři
4. Výzkumné pracoviště/škola, kde byl výzkumný úkol proveden

– Vlastní obsah:

5. Úvod, záměr – uvádí obvykle několika stručnými větami cíl výzkumu nebo hypotézu
6. Materiál a metody – uvádí stručně pokusný objekt, hlavní nebo nové metody a rozvržení pokusu
7. Výsledky
8. Závěry – obvykle 1-3 jednoznačné věty, je-li výsledek výzkumu jasnou odpovědí na uvedené záměry, jinak lze tuto část vynechat
9. Diskuse a přehled použité literatury – není podmínkou


Platební pokyny

02

Konferenční poplatek zahrnuje vstup na odborný program konference (přednášky a workshopy), doprovodný společenský a sportovní program a konferenční materiály. Poplatek nezahrnuje ubytování a stravu.

Výše poplatků byla stanovena na:

 • poplatek – 1900 Kč
 • poplatek člen Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP/člen České asociace adiktologů/studenti* – 1500 Kč
 • navýšení poplatku při úhradě méně než 30 dní před akcí: +200 Kč
 • navýšení poplatku při úhradě na místě: +500 Kč (neplatí pro účastníky ze zahraniční)
Pokud provádíte platbu ze zahraničí, je nutné uvést, že všechny poplatky hradí odesílatel. Vzhledem k vysokým poplatků za převod ze zahraničí (150 Kč/ platbu) doporučujeme platit v hotovosti na místě. 

*Členové SNN a ČAA se zaplaceným poplatkem pro aktuální rok

*studenti denního studia (pregraduální studium), interní postgraduální studenti: prosíme o doložení dokladu

STORNO POPLATKY:

 • Více než 60 dní před akcí – 0 % (účastník dostane poplatek v plné výši zpět)
 • Méně než 60 dní před akcí – 100 % (účastník nedostane poplatek zpět), akce se může účastnit náhradník (prosíme o zprávu emailem)

Pokud jste provedli platbu méně něž 14 dní před konáním konference, prosíme o doložení potvrzení platby při registraci.

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 2001526214/2010
IBAN: CZ3820100000002001526214
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

!!!Do sdělení pro příjemce, prosím, pište Vaše příjmení a jméno!!!

ZAPLACENÍ KONFERENČNÍHO POPLATKU JE NEZBYTNÝM KROKEM PRO ÚSPĚŠNOU REGISTRACI.

Kontakty

ČESKÝ ADIKTOLOGICKÝ INSTITUT
Apolinářská 4, Praha 2, 128 00

web: www.snncls.cz
info email: info [zavináč] at-konference [tečka] cz

(Při zasílání emailu přepište adresu do emailové podoby bez mezer se zavináčem a tečkou, zde uvedený email je ve tvaru zabraňujícím zasílání spam zpráv. Děkujeme za pochopení.)

Minulé ročníky

Důležitá data AT konference 2024

Téma letošního ročníku: HARM REDUCTION

Konání konference: 9. – 13. 6. 2024

Deadline pro pasivní účastníky: 3. 6. 2024

REGISTRACE ZA ZVÝŠENOU CENU OD 10.5.2024!