AT konference 2016

POZOR! BLÍŽÍ SE ZMĚNA VÝŠE REGISTRAČNÍHO POPLATKU

Milí účastníci,

rádi bychom Vás upozornili, že dle nových platných podmínek pro platby za účastnické poplatky se BLÍŽÍ TERMÍN ZMĚNY VÝŠE POPLATKU! Pro platby zaslané od 6. 5. 2022 platí navýšení o 200,-, základní poplatek tak bude činit 2100,-.

Prosíme proto, abyste si tuto skutečnost pohlídali!


LETOŠNÍ ROČNÍK PODPOŘILI

děkujeme všem partnerům letošního ročníku:


PROGRAM AT KONFERENCE 2022

Milí přátelé,

programový výbor rozhodl o letošním programu konference. Program si můžete stáhnout zde: AT KONFERENCE-2022-program

Změny v programu vyhrazeny.


SPUŠTĚNA REZERVACE UBYTOVÁNÍ A STRAVY V HOTELU JEZERKA

Vážení účastníci,
byla spuštěna rezervace pokojů a stravy v hotelu Jezerka. Prosíme účastníky, kteří nebudou na místě ubytovaní, nebo dorazí jen na jeden den a chtějí si dát oběd/večeři, aby si rovněž zarezervovali stravu přes formulář. Postup pro přihlášení:

UBYTOVÁNÍ A STRAVA

 1. klikněte ZDE
 2. pro vstup zadejte heslo: atconf2022
 3. zadejte požadované údaje
 4. zvolte si pokoj a vyberte si stravu na celou délku Vašeho pobytu
 5. po úspěšné rezervaci by Vám měl dorazit email s potvrzením

POUZE STRAVA

 1. klikněte ZDE
 2. pro vstup zadejte heslo: atconf2022
 3. zadejte požadované údaje
 4. zvolte si stravu na celou délku Vašeho pobytu
 5. po úspěšné rezervaci by Vám měl dorazit email s potvrzením

Případné změny, fakturace a další konzultujte, prosím, přímo s hotelem Jezerka.


Informace k pandemii COVID-19

Konference bude probíhat dle aktuálně platných epidemiologických opatření v době konání konference, které v současnosti nemůžeme předvídat. Děkujeme za pochopení!


SPUŠTĚNA REGISTRACE NA DALŠÍ ROČNÍK KONFERENCE

Vážení a milí přátelé,

byla spuštěna registrace na další ročník AT konference, který se ponese v duchu tématu: IDEOLOGIE V ADIKTOLOGII.

„Ideologii nemusíme nutně chápat negativně nebo posměšně, ačkoliv mnoho zkušeností z minulosti i současnosti nás k tomu může vést. Ideologii si můžeme představit i neutrálně jako jakoukoliv ucelenou soustavu myšlenek a výpovědí, nebo dokonce pozitivně jako určitou soustavu názorů, postojů, hodnot a idejí, které něco obhajují, prosazují nebo brání.

Podstatný ideologický rozměr v adiktologii (a nejen v ní) lze spatřovat v setkávání či střetávání dvou základních aspektů společenské smlouvy: svoboda a/nebo kontrola. Více svobody (a odpovědnosti) – nebo vice regulací? Toto dilema proniká každodenním životem. Přímo v našem oboru můžeme jistě hovořit o ideologii Harm Reductiion a ptát se, co je jejím protikladem. Substituční i abstinenční léčba si vybudovaly své ideologické zázemí, a podobně můžeme vnímat ideologii „závislost jako nemoc mozku“ nebo přístup recovery. Za kritické místo v současné adiktologii lze považovat ageismus, zanedbávání problémů s návykovými látkami ve stárnutí a stáří. A tak bychom mohli pokračovat …  

Věříme, že téma konference může přinést mnoho inspirací k zamyšlení, jaké ideologie vlastně zastáváme, a s jakými se setkáváme či střetáváme ve své práci i ve světě, v němž žijeme společně se svými pacienty či klienty.“   

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

předseda programového výboru AT konference 2022

Konference se bude konat ve dnech 5. – 9. 6. 2022 již klasicky v prostorách hotelu Jezerka na Seči. Připomínáme, že deadline pro přihlašování účastníků s příspěvkem byl stanoven na 15. 1. 2022.

Upozorňujeme také na změnu poplatů, prosíme, čtěte pečlivě potvrzovací email.

Těšíme se na Vás!


ARCHIV ROČNÍKU 2021

Milí přátelé,

dovolte nám, abychom Vám touto cestou poděkovali za Vaši účast na letošním ročníku konference, který se netradičně konal v hotelu Jana v Přerově.

V sekci archiv si můžete stáhnout evaluaci, foto a prezentace, k jejichž uveřejnění dali autoři souhlas.

Sledujte stránky a emaily konference, brzy zašleme další informace o dalším ročníku a spuštění registrace. Příští rok se uvidíme již tradičně na Seči, a to od 5. do 9. června 2022.


BANKOVNÍ SPOJENÍ

Upozorňujeme, že došlo ke změně bankovního spojení! Nově prosím zasílejte poplatky:

Číslo účtu: 2001526214/2010
IBAN: CZ3820100000002001526214
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Děkujeme.

Kritéria pro přihlašované příspěvky

01

1. Přednáška

Maximální čas přednášky: 20 minut včetně diskuse, na vyžádání lze délku přednášky prodloužit na 30 minut včetně diskuse. V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku, bude možné přednášku rovnoměrně prodloužit. Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 250 osob

K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (dataprojektor). Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce.

2. Workshop
Délka workshopu: 1,5 hodiny.

Workshop je interaktivní přednáška v menším počtu účastníků, maximálně do 30-ti osob. Ve workshopu by měla být zajištěna interaktivita mezi přednášejícím a účastníky.

K workshopu bude k dispozici technické zabezpečení dle specifikace v přihlášce.

3. Poster
Doporučený rozměr posteru: formát A0.

Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu. Autoři mají povinnost být po dobu posterové sekce u svých příspěvků.

Poster nesmí být složen ze samostatných stránek formátu A4.

Doporučený obsah posteru:

– Hlavička:

1. Název, místo konání konference, na kterém je poster prezentován
2. Titul – doporučeno krátký (do osmi slov)
3. Autoři
4. Výzkumné pracoviště/škola, kde byl výzkumný úkol proveden

– Vlastní obsah:

5. Úvod, záměr – uvádí obvykle několika stručnými větami cíl výzkumu nebo hypotézu
6. Materiál a metody – uvádí stručně pokusný objekt, hlavní nebo nové metody a rozvržení pokusu
7. Výsledky
8. Závěry – obvykle 1-3 jednoznačné věty, je-li výsledek výzkumu jasnou odpovědí na uvedené záměry, jinak lze tuto část vynechat
9. Diskuse a přehled použité literatury – není podmínkou


Platební pokyny

02

Konferenční poplatek zahrnuje vstup na odborný program konference (přednášky a workshopy), doprovodný společenský a sportovní program a konferenční materiály. Poplatek nezahrnuje ubytování a stravu.

Výše poplatků byla stanovena na:

 • poplatek – 1900 Kč
 • poplatek člen Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP/studenti* – 1500 Kč
 • navýšení poplatku při úhradě méně než 30 dní před akcí: +200 Kč
 • navýšení poplatku při úhradě na místě: +500 Kč (neplatí pro účastníky ze zahraniční)
Pokud provádíte platbu ze zahraničí, je nutné uvést, že všechny poplatky hradí odesílatel. Vzhledem k vysokým poplatků za převod ze zahraničí (150 Kč/ platbu) doporučujeme platit v hotovosti na místě. 

*Členové SNN se zaplaceným poplatkem pro aktuální rok

*studenti denního studia (pregraduální studium), interní postgraduální studenti: prosíme o doložení dokladu

STORNO POPLATKY:

 • Více než 60 dní před akcí – 0 % (účastník dostane poplatek v plné výši zpět)
 • Méně než 60 dní před akcí – 100 % (účastník nedostane poplatek zpět), akce se může účastnit náhradník (prosíme o zprávu emailem)

Pokud jste provedli platbu méně něž 14 dní před konáním konference, prosíme o doložení potvrzení platby při registraci.

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 2001526214/2010
IBAN: CZ3820100000002001526214
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

!!!Do sdělení pro příjemce, prosím, pište Vaše příjmení a jméno!!!

ZAPLACENÍ KONFERENČNÍHO POPLATKU JE NEZBYTNÝM KROKEM PRO ÚSPĚŠNOU REGISTRACI.

Kontakty

ČESKÝ ADIKTOLOGICKÝ INSTITUT
Apolinářská 4, Praha 2, 128 00

web: www.snncls.cz
info email: info [zavináč] at-konference [tečka] cz

(Při zasílání emailu přepište adresu do emailové podoby bez mezer se zavináčem a tečkou, zde uvedený email je ve tvaru zabraňujícím zasílání spam zpráv. Děkujeme za pochopení.)

Minulé ročníky

Důležitá data AT konference 2022

Konání konference: 5. – 9. 6. 2022

Deadline pro registraci účastníků bez příspěvku: 29. 5. 2022