AT konference 2016

PŘÍMÉ ODKAZY NA SEKCE PROGRAMU

Pro rychlou orientaci v programu, níže najdete příMé odkazy na jednotlivé místnosti sekcí:

PROSÍME, PŘIHLAŠUJTE SE POD SVÝM JMÉNEM A PŘÍJMENÍM!

SEKCE A (technická podpora Mgr. Gabriel Kňažek) 

LINK: https://cesnet.zoom.us/j/94947769987

SEKCE B (technická podpora Mgr. Barbora Považanová)

LINK: https://cesnet.zoom.us/j/95905028818

SEKCE C (technická podpora Mgr. Tereza Rumlerová)

LINK: https://cesnet.zoom.us/j/99426504097

SEKCE D (technická podpora PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.)

LINK: https://cesnet.zoom.us/j/92418821756

SEKCE TECHNICKÁ A ADMINISTRATIVNÍ PODPORA (PhDr. Denisa Manková, Ph.D.)


PROGRAM KONFERENCE S ODKAZY

ZDE SI MŮŽETE STÁHNOUT NEBO OTEVŘÍT PROGRAM, VE KTERÉM NALEZNETE PŘÍMÉ ODKAZY NA JEDNOTLIVÉ SEKCE PROGRAMU.

online-FINAL-AT KONFERENCE-2020

Stačí na odkaz jen kliknout a dostanete se do místnosti, kde bude probíhat dle času aktuální program.

Také si zde můžete stáhnout knihu abstrakt: kniha abstrakt 2020-final


POZOR!!! INFORMACE K ONLINE VERZI KONFERENCE

Vážení a milí přátelé,

vzhledem k současné situaci a nařízení vlády se výbor Společnosti pro návykové nemoci a organizační a programový výbor konference rozhodl, že se letošní ročník konference přesune do ONLINE PROSTŘEDÍ.

Na základě Vašeho hlasování (děkujeme) se konference uskuteční dne 16. 11. 2020 po celý den.

Konference bude probíhat na platformě ZOOM. Všechny bližší informace (jak bude konference probíhat, jak si můžete Zoom stáhnout, kdy bude možno otestovat si své připojení, atd.) si můžete stáhnout zde:

FINAL-info email-AT konference-online (.pdf verze)

FINAL-info email-AT konference-online (.docx verze)

UPOZORŇUJEME NA DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

 1. prosíme autory, kteří nám potvrdili svou účast, zašlete nám Vaše přednášky, postery či jiné materiály do 8. 11. 2020
 2. prosíme přednášející a moderátory, aby využili možnost odzkoušet si své připojení a funkčnost prezentace ve zkušební den, 13. 11. 2020, kdy Vám bude k dispozici ve dvou časech (10:00-11:00 a 16:00-17:00) Mgr. Gabriel Kňažek – technický správce místnosti (odkazy v dokumentu)

Konference bude probíhat zdarma. Zaplacené poplatky budou na požádání vráceny, případně bude možno přeložit je na další rok. Poplatky za hotel (ubytování a strava) budou rovněž na vyžádání v hotelu navráceny.

Zde si můžete stáhnout AKTUÁLNÍ VERZI PROGRAMU: online-FINAL-AT KONFERENCE-2020

S přáním pevného zdraví

Výbor SNN

Organizační a programový výbor AT konference


SPUŠTĚNA REZERVACE UBYTOVÁNÍ A STRAVY

Milí přátelé,

opět byla spuštěna rezervace ubytování a stravy v hotelu Jezerka. Upozorňujeme, že pro při rezervaci pokoje je možno provést zároveň rezervaci stravy. Prosíme ty, kdo v hotelu nebudou ubytováni, aby si provedli rezervaci stravy v samostatném formuláři (FORMULÁŘ PRO STRAVU).

Heslo pro vstup do obou formulářů je: atconf2020

Formulář pro ubytování: https://www.jezerka.cz/rezervace-pokoje/atconference2020

Formulář pro stravu: https://www.jezerka.cz/rezervace-pokoje/atconference2020-strava

Prosíme všechny, kdo si již rezervaci provedli v minulosti, aby ji provedli znovu, neboť všechny provedené rezervace byly stronovány.


!!!POZOR ZMĚNA TERMÍNU KONFERENCE!!!

Milé kolegyně, milí kolegové,

s politováním vám sdělujeme, že AT konference 2020 se v plánovaném termínu 7. – 11. 6. 2020 neuskuteční. Tento termín odvoláváme s ohledem na předpokládaný vývoj koronavirové vlny a jejích dopadů na náš život, s ohledem na jistotu a bezpečí nás všech. Věříme sice, že v červnu bude situace příznivější, pro konání konference však ještě ne. Děkujeme za pochopení.

Na Seči jsme rezervovali termín náhradní, ve dnech 14. – 18. 11. 2020. Není to klasický formát neděle až čtvrtek, protože takový už do konce roku na Jezerce neměli. Je to sobota až středa. Jinak naše programové schéma zůstává v platnosti.

Přihlášky k aktivní účasti rovněž zůstávají v platnosti, pokud je autoři neodvolají. Pokud je chtějí stáhnout, prosíme, aby tak učinili nejpozději do 15. 9. 2020, aby byl dostatek času předělat program, na němž závisí např. akreditace, grafická příprava podkladů, tisk, změny v sálech a saloncích atd.

Registrace na konferenci (aktivních i pasivních účastníků) a již zaplacené  konferenční poplatky ponecháváme  beze změny za platných  storno podmínek  (storno do 14 dní před akcí – vrátíme 100%; storno do 7 dní před akcí – vrátíme 50%; méně něž 7 dní – vrátíme 0%). Upozorňujeme na státní svátek v úterý 17.11., v návaznosti na víkend to pro mnohé může být výhoda, protože se budou uvolňovat z práce pouze na 2 dny.

Všechny doposud uskutečněné rezervace ubytování a stravy v hotelu Jezerka budou muset být stornovány. Organizační výbor domlouvá nové spuštění rezervačního systému od září. Je to ideální doba, abyste měli čas se rozmyslet a my měli čas na případně změny.

Myslíme na vás, vážíme si vaší práce v netušených a obtížných podmínkách.

Přejeme nám všem, aby se svět uzdravil (nejen z koronavirové infekce) a naše životy se dál ubíraly dál pokornějším a střízlivějším tempem, s větší zodpovědností, empatií a respektem, neboť tomu nás tato krize učí. Nezapomínejme se udržovat v kondici, abychom měli dost sil na rozdávání podpory a pomoci ve své práci.

Těšíme se, že se v listopadu sejdeme opravdu všichni.

Zdravíme a zdraví přejeme,

prim. MUDr. Jiří Dvořáček, předseda SNN

prim. MUDr. Petr Popov, MHA, prezident konference

doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc, předseda programového výboru

doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., předseda organizačního výboru

MUDr. David Adameček, předseda Českého adiktologického institutu, z. s.


PROGRAM KONFERENCE

Vážení přátelé,

zde si můžete stáhnout aktuální verzi programu pro letošní ročník AT KONFERENCE-2020-program-UPRAVA


REZERVACE UBYTOVÁNÍ A STRAVY V HOTELU

Milí účastníci,

opětovné spuštění rezervace ubytování v hotelu Jezerka proběhne v září 2020. Nezapomeňte prosím, že s rezervací pokoje je nutno rezervovat si také stravu (a to na celou dobu pobytu). Pokud budete ubytování jinde, rovněž Vás prosíme o rezervaci jen stravy.


TÉMA AT 2020

Letošním tématem byl zvolen METAMFETAMIN!

„Je metamfetamin čili pervitin českou národní drogou? Je naším „rodinným stříbrem“ podobně jako Semtex, Pilsner Urquel, radiolokátor Tamara či Smetanova Má vlast? Máme pro něj různá jména (perník, peří atd.), ale co jsme se za několik desetiletí spolubytí s ním o něm vlastně dozvěděli? Jestliže se nás kolegové z okolních zemí, které zaznamenávají vzestup závislosti na metamfetaminu, dosud pokládaného spíše za tzv. rekreační drogu, ptají na naše odborné zkušenosti, máme jim co nabídnout?

Konference si klade za cíl shromáždit a zmapovat naše současné poznání o metamfetaminu z různých hledisek, např.:

 • epidemiologie
 • historie výroby a užívání v ČR
 • charakteristiky uživatelů metamfetaminu
 • postupy léčby a odborné péče – specifické či nespecifické?
 • metamfetaminová psychóza – komplikace nebo standard?
 • širší souvislosti užívání metamfetaminu: hráčství „pod vlivem“, ADHD, poruchy příjmu potravy
 • kontrolované užívání a úzdrava bez léčby
 • výsledky léčby
 • výzkum, atd.

Těšíme se na vaše příspěvky z těchto i jiných okruhů. Stejně jako v předchozích letech, jistě využijete AT konference 2020 k představení své práce z jiných oblastí, než je hlavní téma konference, a stejně jako v předchozích letech nebudeme tyto příspěvky odmítat, ale přece jen – nestojí „rodinné stříbro“ za pozornost?“

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

předseda programového výboru AT konference 2020

 

Budeme se těšit příští rok opět na Seči v termínu 7.-11.6.2020.


ZMĚNA BANKOVNÍHO SPOJENÍ

Upozorňujeme, že došlo ke změně bankovního spojení! Nově prosím zasílejte poplatky:

Číslo účtu: 2001526214/2010
IBAN: CZ3820100000002001526214
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Děkujeme.

Kritéria pro přihlašované příspěvky

01

1. Přednáška

Maximální čas přednášky: 20 minut včetně diskuse, na vyžádání lze délku přednášky prodloužit na 30 minut včetně diskuse. V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku, bude možné přednášku rovnoměrně prodloužit. Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 250 osob

K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (dataprojektor). Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce.

2. Workshop
Délka workshopu: 1,5 hodiny.

Workshop je interaktivní přednáška v menším počtu účastníků, maximálně do 30-ti osob. Ve workshopu by měla být zajištěna interaktivita mezi přednášejícím a účastníky.

K workshopu bude k dispozici technické zabezpečení dle specifikace v přihlášce.

3. Poster
Doporučený rozměr posteru: formát A0.

Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu. Autoři mají povinnost být po dobu posterové sekce u svých příspěvků.

Poster nesmí být složen ze samostatných stránek formátu A4.

Doporučený obsah posteru:

– Hlavička:

1. Název, místo konání konference, na kterém je poster prezentován
2. Titul – doporučeno krátký (do osmi slov)
3. Autoři
4. Výzkumné pracoviště/škola, kde byl výzkumný úkol proveden

– Vlastní obsah:

5. Úvod, záměr – uvádí obvykle několika stručnými větami cíl výzkumu nebo hypotézu
6. Materiál a metody – uvádí stručně pokusný objekt, hlavní nebo nové metody a rozvržení pokusu
7. Výsledky
8. Závěry – obvykle 1-3 jednoznačné věty, je-li výsledek výzkumu jasnou odpovědí na uvedené záměry, jinak lze tuto část vynechat
9. Diskuse a přehled použité literatury – není podmínkou


Platební pokyny

02

Konferenční poplatek zahrnuje vstup na odborný program konference (přednášky a workshopy), doprovodný společenský a sportovní program a konferenční materiály. Poplatek nezahrnuje ubytování ani hlavní stravu (obědy a večeře).

Výše poplatků byla stanovena na:

– poplatek – 1200 Kč
– poplatek člen Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP/studenti*/ důchodci – 1000 Kč
– poplatek institucionalní (vztahuje se na instituci – mohou si jej lidé v rámci instituce měnit – to znamená, že když si instituce koupí jeden tento poplatek, tak na konferenci může vždy 1 člověk, ale třeba každý den někdo jiný) – 2200 Kč
– poplatek za 1 den – 700 Kč
– úhrada poplatku na místě konání akce – +200 Kč**

Pokud provádíte platbu ze zahraničí, je nutné uvést, že všechny poplatky hradí odesílatel. Vzhledem k vysokým poplatků za převod ze zahraničí (150 Kč/ platbu) doporučujeme platit v hotovosti na místě. Pro zahraniční účastníky je platba na místě oproštěna od navýšení 200 Kč.

*studenti denního studia (pregraduální studium), interní postgraduální studenti

** nevztahuje se na účastníky ze zahraničí

STORNO POPLATKY:

 • storno do 14 dní před akcí – vrátíme 100%
 • storno do 7 dní před akcí – vrátíme 50%
 • méně něž 7 dní – vrátíme 0%

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 2001526214/2010
IBAN: CZ3820100000002001526214
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

!!!Do sdělení pro příjemce prosím pište Vaše příjmení a jméno!!!

Při registraci na konferenci prosíme všechny účastníky o předložení dokladu o zaplacení konferenčního poplatku.

ZAPLACENÍ KONFERENČNÍHO POPLATKU JE NEZBYTNÝM KROKEM PRO ÚSPĚŠNOU REGISTRACI.

Kontakty

ČESKÝ ADIKTOLOGICKÝ INSTITUT
Apolinářská 4, Praha 2, 128 00

web: www.snncls.cz
info email: info [zavináč] at-konference [tečka] cz

(Při zasílání emailu přepište adresu do emailové podoby bez mezer se zavináčem a tečkou, zde uvedený email je ve tvaru zabraňujícím zasílání spam zpráv. Děkujeme za pochopení.)

Minulé ročníky

Důležitá data AT konference 2020

Konání konference: 16. 11. 2020

Deadline pasivní účastníci: 13. 11. 2020

 

Hlavní partner konference