AT konference 2016

KONÁNÍ AKCE ČERVEN 2021

Milí přátelé,
 
situace se vyvíjí dobře, zaklepejme na dveře! Stále doufáme, že se akce uskuteční v termínu 6.-10.6.2021 na Jezerce. Proto se neváhejte na konferenci hlásit. Registrace je stále otevřená.
 
Rezervace v hotelu bude spuštěna 14 dní před akcí, budete o tom informováni, sledujte web a email.
 
Pokud by se přece jen stalo, že by se nakonec konference nemohla konat, termín bude přesunut na září 2021.
 
Děkujeme za trpělivost a těšíme se na Vás!

PROGRAM KONFERENCE

Milí přátelé,

zde se můžete podívat na připravovaný program letošního ročníku konference. Upozorňujeme, že program se může ještě lehce měnit, aktuální verzi naleznete vždy zde. AT KONFERENCE-2021


TÉMA AT KONFERENCE 2021

Vážení a milí účastníci,

pro další kulatý ročník konference bylo vybráno téma: „ŠEDESÁT LET AT KONFERENCÍ – MILNÍKY NA CESTĚ A KAM PO NÍ JDEME„.

„Tato konference, již šedesátá „AT“, nás zve k ohlédnutí, zastavení i k výhledům.

MILNÍKY chápeme jako pro obor důležité události v minulosti, v širší současnosti, a také to, co jimi může být v blízké budoucnosti. Téma je široce otevřené a jistě si každý své MILNÍKY najde. Ani na MYLNÍKY bychom však neměli zapomínat.

Těšíme se na vaše příspěvky a očekáváme, že mnozí z vás také znovu přihlásí sdělení k loňskému tématu METAFETAMIN, na která se na AT konferenci 2020 nedostalo.“

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

předseda programového výboru AT konference 2021


ARCHIV ROČNÍKU 2020

Milí přátelé,

dovolte nám, abychom Vám touto cestou poděkovali za Vaši účast na letošním netradičním setkání v online prostředí. Myslíme, že i přes tuto složitou dobu se konference povedla a doufáme, že jste si z celého dne odnesli nové poznatky nejen do Vaší praxe.

V sekci archiv si můžete stáhnout evaluaci a prezentace, k jejichž uveřejnění dali autoři souhlas. V sekci najdete pouze prezentace klasicky jako každý rok pouze ve formátu .pdf. Přestože online prostředí nabízí možnost nahrávání celého dne, z časové tísně jsme nestihli požádat o souhlas autory příspěvků. Proto Vás prosíme o shovívavost a prominutí.

Sledujte stránky a emaily konference, brzy zašleme další informace o dalším ročníku a spuštění registrace. Doufáme, že příští rok se uvidíme již tradičně na Seči, a to od 6. do 10. června 2021.


ZMĚNA BANKOVNÍHO SPOJENÍ

Upozorňujeme, že došlo ke změně bankovního spojení! Nově prosím zasílejte poplatky:

Číslo účtu: 2001526214/2010
IBAN: CZ3820100000002001526214
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Děkujeme.

Kritéria pro přihlašované příspěvky

01

1. Přednáška

Maximální čas přednášky: 20 minut včetně diskuse, na vyžádání lze délku přednášky prodloužit na 30 minut včetně diskuse. V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku, bude možné přednášku rovnoměrně prodloužit. Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 250 osob

K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (dataprojektor). Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce.

2. Workshop
Délka workshopu: 1,5 hodiny.

Workshop je interaktivní přednáška v menším počtu účastníků, maximálně do 30-ti osob. Ve workshopu by měla být zajištěna interaktivita mezi přednášejícím a účastníky.

K workshopu bude k dispozici technické zabezpečení dle specifikace v přihlášce.

3. Poster
Doporučený rozměr posteru: formát A0.

Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu. Autoři mají povinnost být po dobu posterové sekce u svých příspěvků.

Poster nesmí být složen ze samostatných stránek formátu A4.

Doporučený obsah posteru:

– Hlavička:

1. Název, místo konání konference, na kterém je poster prezentován
2. Titul – doporučeno krátký (do osmi slov)
3. Autoři
4. Výzkumné pracoviště/škola, kde byl výzkumný úkol proveden

– Vlastní obsah:

5. Úvod, záměr – uvádí obvykle několika stručnými větami cíl výzkumu nebo hypotézu
6. Materiál a metody – uvádí stručně pokusný objekt, hlavní nebo nové metody a rozvržení pokusu
7. Výsledky
8. Závěry – obvykle 1-3 jednoznačné věty, je-li výsledek výzkumu jasnou odpovědí na uvedené záměry, jinak lze tuto část vynechat
9. Diskuse a přehled použité literatury – není podmínkou


Platební pokyny

02

Konferenční poplatek zahrnuje vstup na odborný program konference (přednášky a workshopy), doprovodný společenský a sportovní program a konferenční materiály. Poplatek nezahrnuje ubytování ani hlavní stravu (obědy a večeře).

Výše poplatků byla stanovena na:

– poplatek – 1200 Kč
– poplatek člen Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP/studenti*/ důchodci – 1000 Kč
– poplatek institucionalní (vztahuje se na instituci – mohou si jej lidé v rámci instituce měnit – to znamená, že když si instituce koupí jeden tento poplatek, tak na konferenci může vždy 1 člověk, ale třeba každý den někdo jiný) – 2200 Kč
– poplatek za 1 den – 700 Kč
– úhrada poplatku na místě konání akce – +200 Kč**

Pokud provádíte platbu ze zahraničí, je nutné uvést, že všechny poplatky hradí odesílatel. Vzhledem k vysokým poplatků za převod ze zahraničí (150 Kč/ platbu) doporučujeme platit v hotovosti na místě. Pro zahraniční účastníky je platba na místě oproštěna od navýšení 200 Kč.

*studenti denního studia (pregraduální studium), interní postgraduální studenti

** nevztahuje se na účastníky ze zahraničí

STORNO POPLATKY:

  • storno do 14 dní před akcí – vrátíme 100%
  • storno do 7 dní před akcí – vrátíme 50%
  • méně něž 7 dní – vrátíme 0%

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 2001526214/2010
IBAN: CZ3820100000002001526214
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

!!!Do sdělení pro příjemce prosím pište Vaše příjmení a jméno!!!

Při registraci na konferenci prosíme všechny účastníky o předložení dokladu o zaplacení konferenčního poplatku.

ZAPLACENÍ KONFERENČNÍHO POPLATKU JE NEZBYTNÝM KROKEM PRO ÚSPĚŠNOU REGISTRACI.

Kontakty

ČESKÝ ADIKTOLOGICKÝ INSTITUT
Apolinářská 4, Praha 2, 128 00

web: www.snncls.cz
info email: info [zavináč] at-konference [tečka] cz

(Při zasílání emailu přepište adresu do emailové podoby bez mezer se zavináčem a tečkou, zde uvedený email je ve tvaru zabraňujícím zasílání spam zpráv. Děkujeme za pochopení.)

Minulé ročníky

Důležitá data AT konference 2021

Konání konference: 6. - 10. 6. 2021

Deadline paasivní účast: 28. 5. 2021