AT konference 2016

REZERVACE UBYTOVÁNÍ A STRAVY V HOTELU

Milí účastníci,

byla spuštěna rezervace ubytování v hotelu Jezerka. Nezapomeňte prosím, že s rezervací pokoje je nutno rezervovat si také stravu (a to na celou dobu pobytu). Pokud budete ubytování jinde, rovněž Vás prosíme o rezervaci jen stravy.

REZERVACE UBYTOVÁNÍ A STRAVY:

 1. Pro vstup do rezervačního systému prosím klikněte ZDE.
 2. Dále zadejte heslo: atconf2020
 3. Vyberte příslušný pokoj
 4. Vyplňte potřebné informace
 5. Zvolte stravu

REZERVACE STRAVY:

 1. Pro vstup do rezervačního systému prosím klikněte ZDE.
 2. Dále zadejte heslo: atconf2020
 3. Vyplňte potřebné informace
 4. Zvolte stravu

TÉMA AT 2020

Letošním tématem byl zvolen METAMFETAMIN!

„Je metamfetamin čili pervitin českou národní drogou? Je naším „rodinným stříbrem“ podobně jako Semtex, Pilsner Urquel, radiolokátor Tamara či Smetanova Má vlast? Máme pro něj různá jména (perník, peří atd.), ale co jsme se za několik desetiletí spolubytí s ním o něm vlastně dozvěděli? Jestliže se nás kolegové z okolních zemí, které zaznamenávají vzestup závislosti na metamfetaminu, dosud pokládaného spíše za tzv. rekreační drogu, ptají na naše odborné zkušenosti, máme jim co nabídnout?

Konference si klade za cíl shromáždit a zmapovat naše současné poznání o metamfetaminu z různých hledisek, např.:

 • epidemiologie
 • historie výroby a užívání v ČR
 • charakteristiky uživatelů metamfetaminu
 • postupy léčby a odborné péče – specifické či nespecifické?
 • metamfetaminová psychóza – komplikace nebo standard?
 • širší souvislosti užívání metamfetaminu: hráčství „pod vlivem“, ADHD, poruchy příjmu potravy
 • kontrolované užívání a úzdrava bez léčby
 • výsledky léčby
 • výzkum, atd.

Těšíme se na vaše příspěvky z těchto i jiných okruhů. Stejně jako v předchozích letech, jistě využijete AT konference 2020 k představení své práce z jiných oblastí, než je hlavní téma konference, a stejně jako v předchozích letech nebudeme tyto příspěvky odmítat, ale přece jen – nestojí „rodinné stříbro“ za pozornost?“

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

předseda programového výboru AT konference 2020

 

Budeme se těšit příští rok opět na Seči v termínu 7.-11.6.2020.


ZMĚNA BANKOVNÍHO SPOJENÍ

Upozorňujeme, že došlo ke změně bankovního spojení! Nově prosím zasílejte poplatky:

Číslo účtu: 2001526214/2010
IBAN: CZ3820100000002001526214
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Děkujeme.

Kritéria pro přihlašované příspěvky

01

1. Přednáška

Maximální čas přednášky: 20 minut včetně diskuse, na vyžádání lze délku přednášky prodloužit na 30 minut včetně diskuse. V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku, bude možné přednášku rovnoměrně prodloužit. Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 250 osob

K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (dataprojektor). Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce.

2. Workshop
Délka workshopu: 1,5 hodiny.

Workshop je interaktivní přednáška v menším počtu účastníků, maximálně do 30-ti osob. Ve workshopu by měla být zajištěna interaktivita mezi přednášejícím a účastníky.

K workshopu bude k dispozici technické zabezpečení dle specifikace v přihlášce.

3. Poster
Doporučený rozměr posteru: formát A0.

Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu. Autoři mají povinnost být po dobu posterové sekce u svých příspěvků.

Poster nesmí být složen ze samostatných stránek formátu A4.

Doporučený obsah posteru:

– Hlavička:

1. Název, místo konání konference, na kterém je poster prezentován
2. Titul – doporučeno krátký (do osmi slov)
3. Autoři
4. Výzkumné pracoviště/škola, kde byl výzkumný úkol proveden

– Vlastní obsah:

5. Úvod, záměr – uvádí obvykle několika stručnými větami cíl výzkumu nebo hypotézu
6. Materiál a metody – uvádí stručně pokusný objekt, hlavní nebo nové metody a rozvržení pokusu
7. Výsledky
8. Závěry – obvykle 1-3 jednoznačné věty, je-li výsledek výzkumu jasnou odpovědí na uvedené záměry, jinak lze tuto část vynechat
9. Diskuse a přehled použité literatury – není podmínkou


Platební pokyny

02

Konferenční poplatek zahrnuje vstup na odborný program konference (přednášky a workshopy), doprovodný společenský a sportovní program a konferenční materiály. Poplatek nezahrnuje ubytování ani hlavní stravu (obědy a večeře).

Výše poplatků byla stanovena na:

– poplatek – 1200 Kč
– poplatek člen Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP/studenti*/ důchodci – 1000 Kč
– poplatek institucionalní (vztahuje se na instituci – mohou si jej lidé v rámci instituce měnit – to znamená, že když si instituce koupí jeden tento poplatek, tak na konferenci může vždy 1 člověk, ale třeba každý den někdo jiný) – 2200 Kč
– poplatek za 1 den – 700 Kč
– úhrada poplatku na místě konání akce – +200 Kč**

Pokud provádíte platbu ze zahraničí, je nutné uvést, že všechny poplatky hradí odesílatel. Vzhledem k vysokým poplatků za převod ze zahraničí (150 Kč/ platbu) doporučujeme platit v hotovosti na místě. Pro zahraniční účastníky je platba na místě oproštěna od navýšení 200 Kč.

*studenti denního studia (pregraduální studium), interní postgraduální studenti

** nevztahuje se na účastníky ze zahraničí

STORNO POPLATKY:

 • storno do 14 dní před akcí – vrátíme 100%
 • storno do 7 dní před akcí – vrátíme 50%
 • méně něž 7 dní – vrátíme 0%

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 2001526214/2010
IBAN: CZ3820100000002001526214
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

!!!Do sdělení pro příjemce prosím pište Vaše příjmení a jméno!!!

Při registraci na konferenci prosíme všechny účastníky o předložení dokladu o zaplacení konferenčního poplatku.

ZAPLACENÍ KONFERENČNÍHO POPLATKU JE NEZBYTNÝM KROKEM PRO ÚSPĚŠNOU REGISTRACI.

Kontakty

ČESKÝ ADIKTOLOGICKÝ INSTITUT
Apolinářská 4, Praha 2, 128 00

web: www.snncls.cz
info email: info [zavináč] at-konference [tečka] cz

(Při zasílání emailu přepište adresu do emailové podoby bez mezer se zavináčem a tečkou, zde uvedený email je ve tvaru zabraňujícím zasílání spam zpráv. Děkujeme za pochopení.)

Minulé ročníky

Důležitá data AT konference 2020

Konání konference: 7. - 11. 6. 2020

Deadline aktivní účastníci: 20. 1. 2020

Deadline pasivní účastníci: 3. 6. 2020

Vyrozumění akceptace příspěvků: únor 2020