AT konference 2016

LETOŠNÍ ROČNÍK PODPOŘILI

Děkujeme partnerům, kteří podpořili letošní ročník konference:

 

 

 


ZMĚNA VÝŠE REGISTRAČNÍHO POPLATKU

Milí přátelé,

upozorňujeme, že dle pravidel přihlašování platí od 4. 5. 2023 navýšení registračního poplatku o 200 Kč.

Poplatky tak budou následující:

 • poplatek – 2100 Kč
 • poplatek člen Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP/studenti* – 1700 Kč

REZERVACE UBYTOVÁNÍ A STRAVY HOTEL JEZERKA

Vážení účastníci,

byla spuštěna rezervace ubytování a stravy v hotelu Jezerka. Věnujte, prosím, pozornost následujícím pokynům, došlo k několika změnám oproti předchozím ročníkům.

POZOR! Ubytování a strava se rezervují zvlášť v samostatných formulářích.

Prosíme i ty účastníky, kteří nebudou ubytování v hotelu Jezerka, aby si na dobu konání akce rezervovali stravu přes formulář.

Postup rezervace:

 1. heslo pro vstup do obou formulářů: atconf2023
 2. formulář pro stravu je ZDE
 3. formulář pro ubytování je ZDE
 4. vyberte si pokoj či stravu podle data, kdy na konferenci budete a vyplňte formulář dle instrukcí
 5. POZOR! FORMULÁŘ PRO UBYTOVÁNÍ JE NASTAVEN OD PONDĚLÍ 5.6. DO STŘEDY 7.6. POKUD BUDETE NA KONFERENCI I Z NEDĚLE NA PONDĚLÍ, PŘÍPADNĚ ZE STŘEDY NA ČTVRTEK, TUTO INFORMACI JE NUTNO ZADAT DO POZNÁMKY PŘI REZERVACI UBYTOVÁNÍ A AUTOMATICKY SE VÁM ZAREZERVUJE POKOJ I NA TYTO DNY.

PROGRAM AT KONFERENCE 2023

Milí účastníci,

již si můžete prohlédnout program pro letošní ročník konference: AT KONFERENCE_2023_program


NOMINACE NA CENU JAROSLAVA SKÁLY

Vážení přátelé,

byla vyhlášena nominace na cenu Jaroslava Skály. Bližší informace naleznete zde: 2023_Cena JS_vyhlášení.


ADIKTOLOGICKÁ TÉMATA 2023 neboli AT KONFERENCE 2023

Milí účastníci,

programový výbor rozhodl, že letošní ročník konference Adiktologická témata 2023 neboli AT konference 2023 se ponese v duchu tématu: PADESÁT ODSTÍNŮ PREVENCE.

„Prevence je v adiktologii všudypřítomná, má mnoho funkcí, podob, barev, odstínů. Prevence je levná a šetří peníze na léčbu i represi. Přesto zůstává nejméně doceněnou a oceněnou oblastí adiktologie. Často ji chápeme pouze jako „primární prevenci“ závislostí zaměřenou na děti a mládež nebo jako intervenci poskytovanou „preventisty“. Letošní AT konference nabízí odborné adiktologické veřejnosti pojednat téma prevence v širších souvislostech a docenit tak plně význam preventivních intervencí a strategií v adiktologii. Možné náměty k zamyšlení: nové trendy v prevenci, efektivita prevence, prevence jako systém, specifická versus nespecifická prevence, role prevence v léčbě a zotavení, prevence negativních dopadů, postavení prevence v politice závislostí, role prevence v prosazování práva, prevence versus represe, odstrašující význam trestu jako prevence. Doufáme, že Vás téma zaujalo a těšíme se na návrhy Vašich příspěvků.“ 
doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
Předseda programového výboru konference AT 2023
REGISTROVAT SVÉ PŘÍSPĚVKY MŮŽETE ZDE.
Připomínáme důležité termíny pro letošní ročník:
konání akce: 4. – 8. 6. 2023 (Kongres hotel Jezerka, Seč)
deadline aktivní účast: 31. 1. 2023
deadline pasivní účast: 28. 5. 2023

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Upozorňujeme, že došlo ke změně bankovního spojení! Nově prosím zasílejte poplatky:

Číslo účtu: 2001526214/2010
IBAN: CZ3820100000002001526214
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Děkujeme.

Kritéria pro přihlašované příspěvky

01

1. Přednáška

Maximální čas přednášky: 20 minut včetně diskuse, na vyžádání lze délku přednášky prodloužit na 30 minut včetně diskuse. V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku, bude možné přednášku rovnoměrně prodloužit. Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 250 osob

K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (dataprojektor). Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce.

2. Workshop
Délka workshopu: 1,5 hodiny.

Workshop je interaktivní přednáška v menším počtu účastníků, maximálně do 30-ti osob. Ve workshopu by měla být zajištěna interaktivita mezi přednášejícím a účastníky.

K workshopu bude k dispozici technické zabezpečení dle specifikace v přihlášce.

3. Poster
Doporučený rozměr posteru: formát A0.

Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu. Autoři mají povinnost být po dobu posterové sekce u svých příspěvků.

Poster nesmí být složen ze samostatných stránek formátu A4.

Doporučený obsah posteru:

– Hlavička:

1. Název, místo konání konference, na kterém je poster prezentován
2. Titul – doporučeno krátký (do osmi slov)
3. Autoři
4. Výzkumné pracoviště/škola, kde byl výzkumný úkol proveden

– Vlastní obsah:

5. Úvod, záměr – uvádí obvykle několika stručnými větami cíl výzkumu nebo hypotézu
6. Materiál a metody – uvádí stručně pokusný objekt, hlavní nebo nové metody a rozvržení pokusu
7. Výsledky
8. Závěry – obvykle 1-3 jednoznačné věty, je-li výsledek výzkumu jasnou odpovědí na uvedené záměry, jinak lze tuto část vynechat
9. Diskuse a přehled použité literatury – není podmínkou


Platební pokyny

02

Konferenční poplatek zahrnuje vstup na odborný program konference (přednášky a workshopy), doprovodný společenský a sportovní program a konferenční materiály. Poplatek nezahrnuje ubytování a stravu.

Výše poplatků byla stanovena na:

 • poplatek – 1900 Kč
 • poplatek člen Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP/studenti* – 1500 Kč
 • navýšení poplatku při úhradě méně než 30 dní před akcí: +200 Kč
 • navýšení poplatku při úhradě na místě: +500 Kč (neplatí pro účastníky ze zahraniční)
Pokud provádíte platbu ze zahraničí, je nutné uvést, že všechny poplatky hradí odesílatel. Vzhledem k vysokým poplatků za převod ze zahraničí (150 Kč/ platbu) doporučujeme platit v hotovosti na místě. 

*Členové SNN se zaplaceným poplatkem pro aktuální rok

*studenti denního studia (pregraduální studium), interní postgraduální studenti: prosíme o doložení dokladu

STORNO POPLATKY:

 • Více než 60 dní před akcí – 0 % (účastník dostane poplatek v plné výši zpět)
 • Méně než 60 dní před akcí – 100 % (účastník nedostane poplatek zpět), akce se může účastnit náhradník (prosíme o zprávu emailem)

Pokud jste provedli platbu méně něž 14 dní před konáním konference, prosíme o doložení potvrzení platby při registraci.

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 2001526214/2010
IBAN: CZ3820100000002001526214
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

!!!Do sdělení pro příjemce, prosím, pište Vaše příjmení a jméno!!!

ZAPLACENÍ KONFERENČNÍHO POPLATKU JE NEZBYTNÝM KROKEM PRO ÚSPĚŠNOU REGISTRACI.

Kontakty

ČESKÝ ADIKTOLOGICKÝ INSTITUT
Apolinářská 4, Praha 2, 128 00

web: www.snncls.cz
info email: info [zavináč] at-konference [tečka] cz

(Při zasílání emailu přepište adresu do emailové podoby bez mezer se zavináčem a tečkou, zde uvedený email je ve tvaru zabraňujícím zasílání spam zpráv. Děkujeme za pochopení.)

Minulé ročníky

Důležitá data AT konference 2023

Konání konference: 4. – 8. 6. 2023

Deadline pasivní účast: 28. 5. 2023