AT konference 2016

2021

Konání konference: 5. – 9. 9. 2021, LH Hotel Jana, Přerov

„Konference byla podpořena neinvestiční dotací k financování programu protidrogové politiky ze státního rozpočtu na rok 2021, číslo projektu B-27-05.“

EVALUACE-AT-2021

Prezentace

Dvořák, V., Blažek, P., Kubíčková, A. – Kontrolovaná konzumace alkoholu v prostředí nízkoprahové služby

Freimann, P., Růžková, J. – Suchej únor – výzvy, vize a potenciál kampaně

Hönigová, K. – Koncentrace metadonu v mateřském mléce u pacientek – matek v substitučním metadonovém programu

Jarošíková, H. – Finanční klopýtání rodinných příslušníků při závislosti některého člena rodiny

Kalina, K. – Milníky a mylníky

Kalina, K. a kol. – STUDOVAT, UČIT A PRAKTIKOVAT ADIKTOLOGII. Vznik a rozvoj studijního oboru na cestě české adiktologie 2005-2021

Kalina, K., Petišková, M., Marko, P., Oktábec, Z. – Účinky atomoxetinu u adiktologické klientely s příznaky ADHD

Kulhánek, A., Baptistová, A. – Nikotinové sáčky aneb evoluce v užívání tabáku a nikotinu pokračuje

Martin K., Břeťa Š., Lea J. – Šíření poselství.png

Miša S., Hana J., Pavel D. – Jak rodinné skupiny Al-Anon pomáhají příbuzným alkoholiků

Pilat, L. – Posilování rodičovství jako další způsob (nový milník!) práce s klienty ve vězená a po výstupu

Pokora, J., Horáková, J., Ivičičová, J., Křenková, V., Kolaříková, I., Liščáková, V. – Restart terapeutické komunity při pandemii COVID-19 aneb Co nám COVID vzal a dal

Riegel, K.D., Vávrová, J., Debnárová, J., Kršková, L., Schlosserová, L., Kulhánek, A., Popov, P. – Nekuřácký režim, první zkušenosti z lůžkového oddělení muži

Riegrová, K. – Sebezkušenost v terapeutické komunitě aneb adiktolog jako pacient

Richterová Těmínová, M., Kalina, K. a kol. – SANANIM a jeho milníky na cestě české adiktologie 1991-2021

Růžková, J. – Adiktologie a komunitní psychiatrická péče u jednoho stolu

Sládková, P., Svěcená, K., Rodová, Z. – ICF-MKF – bod zlomu nejen v adiktologii-

Švarc, J. – Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba (ZS)- Definice, indikace a praxe v jednotlivých krajích

Švarc, J. – Vliv metamfetaminu na způsobilost řídit motorové vozidlo

WS – Bělasová, H., Horák, J., Kaloč, R., Hrkal, F. – Čtyři (a více) pohledy na jednu trhlinu v realitě mladého klienta, kterou máme příležitost vyplnit inspirací, jak žít jinak

WS – Věchet, D., Kmoch, V. – Methamphetamine in musica

 

Fotogalerie

Kontakty

ČESKÝ ADIKTOLOGICKÝ INSTITUT
Apolinářská 4, Praha 2, 128 00

web: www.snncls.cz
info email: info [zavináč] at-konference [tečka] cz

(Při zasílání emailu přepište adresu do emailové podoby bez mezer se zavináčem a tečkou, zde uvedený email je ve tvaru zabraňujícím zasílání spam zpráv. Děkujeme za pochopení.)

Minulé ročníky

Důležitá data AT konference 2024

Téma letošního ročníku: HARM REDUCTION

Konání konference: 9. – 13. 6. 2024

Deadline pro pasivní účastníky: 2. 6. 2024

REGISTRACE ZA ZVÝŠENOU CENU OD 10.5.2024!