AT konference 2016

2023

Konání konference: 4. – 8. 6. 2023, Kongres hotel Jezerka, Ústupky, Seč

„Konference byla podpořena neinvestiční dotací k financování programu protidrogové politiky ze státního rozpočtu na rok 2023, číslo projektu B-27-05.“

 

 

 

„Konference byla podpořena z programu hlavního města Prahy pro adiktologické služby pro rok 2023.“

 

 

 

 

Evaluace: EVALUACE-AT_2023

Program: AT KONFERENCE_2023_program

Abstrakta: kniha abstrakt_2023

Prezentace

Adameček, D., Oravcová, M. – Využití prvků incentivní terapie v doléčovacím programu

Dékány, L. – Telefonické poradenství jako nástroj prevence závislostí. Přístup Národní linky pro odvykání

Dolejš, M., Považanová, B., Vavrysová, L., Kňažek, G., Banárová, K., Suchá, J. – Čeští a slovenští adolescenti v kyberprostoru (závěrečná zpráva).jpg

Kalina, K. – Prevence vyhoření

Kalina, K. a kol. – Nové závislosti v adiktologických službách

Kolářová, J., Mrázová, B. – Indikovaná prevence s dětmi z dětského domova

Kolitsch, K. – Komunikační technika SET UP jako prevence předčasného vypadnutí z léčby u klientů s hraniční poruchou osobnosti

Konečný, P., Pilc, O. – Zkušenosti s prací s osobami s duální diagnózou v multidisciplinárním týmu CDZ Přerov – kazuistiky

Krejčí, J., Dočkalová, B. – Abstinuj, a máš hotovo.._

Kůřilová, R. – Děti ohrožené rizikovým užíváním digitálních technologií z pohledu prevence ve školách

Lukavská, K., Gabrhelík, R. – Rušivé používání chytrých telefonů dětí a dospívajících – výzva pro rodinnou prevenci nadměrného a problémového užívání digitálních obrazovek a médiíLUKAVS~1

Marek, R. – Mohou psychodelika léčit

Mravčík, V. – Národní programy pro eliminaci HCV infekce

Mravčík, V. – Prevence nebo represe_ Protiklady nebo součást chytré regulace a politiky_

Petrenko, R. – Děti ohrožené nadměrným používáním technologií z pohledu dat

Pokora, J., Vizinová, I. – Management suicidálních pokusů pod vlivem návykových látek v psychiatrické nemocnici Brno-Černovice

Rodová, Z., Svěcená, K., Havlíková, D., Sládková, P. – Možnosti uplatnění ergoterapeuta ve všech fázích prevence

Rolová, G., Eide, D., Gabrhelík, R., Odsbu, I., Clausen, T., Skurtveit, S. – Somatická morbidita u pacientů v substituční léčbě závislosti na opioidech. Populační kohortová studie v České republice a Norsku

Sládková, P., Svěcená, K., Rodová, Z. – Význam prevence v komplexní rehabilitaci pacientů se syndromem závislosti, sociální aspekty

Steklý, P., Vocásková, M. – Lehkost.cz

Šmoldasová J., Bundárová L., Vavříková J. – Reklama na alkohol – kde jsou její hranice_

Trčka, M. – Pre-expoziční profylaxe proti HIV

Trunečková, O. – Prevence relapsu v domově se zvláštním režimem

Vojáčková, E., Veselý, J., Kolářová, J., Neuwirthová, L. – Paleta se stále rozšiřuje

WS – Tichá, B., Stromšíková, A., Mašková, L., Čtvrtečková, M., Šulcová, D., Klíma, J. – Prevence skrze modré světlo monitoru – internetová poradna EXTC.CZ

WS – Věchet, D., Kmoch, V. – Hudba a prevence

Fotogalerie

Kontakty

ČESKÝ ADIKTOLOGICKÝ INSTITUT
Apolinářská 4, Praha 2, 128 00

web: www.snncls.cz
info email: info [zavináč] at-konference [tečka] cz

(Při zasílání emailu přepište adresu do emailové podoby bez mezer se zavináčem a tečkou, zde uvedený email je ve tvaru zabraňujícím zasílání spam zpráv. Děkujeme za pochopení.)

Minulé ročníky

Důležitá data AT konference 2024

Téma letošního ročníku: HARM REDUCTION

Konání konference: 9. – 13. 6. 2024

Deadline pro pasivní účastníky: 3. 6. 2024

REGISTRACE ZA ZVÝŠENOU CENU OD 10.5.2024!