AT konference 2016

Program

Letošní program konference: AT KONFERENCE_2024_program

Změny v programu vyhrazeny.

Kritéria pro přihlašované příspěvky

1. Přednáška

Maximální čas přednášky: 30 minut včetně diskuse. V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku, bude možné přednášku rovnoměrně prodloužit. Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 250 osob.

K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (dataprojektor). Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce.

2. Flash prezentace

Maximální čas přednášky: 15 minut včetně diskuze. Flash prezentace je vhodná například pro rychlá aktuální sdělení z oboru.

3. Workshop
Délka workshopu: 1,5 hodiny.

Workshop je interaktivní přednáška v menším počtu účastníků, maximálně do 30-ti osob. Ve workshopu by měla být zajištěna interaktivita mezi přednášejícím a účastníky.

K workshopu bude k dispozici technické zabezpečení dle specifikace v přihlášce.

4. Poster
Maximální rozměr posteru je 90 x 120 cm.

Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu. Autoři mají povinnost být po dobu posterové sekce u svých příspěvků.

Doporučený obsah posteru:

– Hlavička:

1. Název, místo konání konference, na kterém je poster prezentován
2. Titul – doporučeno krátký (do osmi slov)
3. Autoři
4. Výzkumné pracoviště/škola, kde byl výzkumný úkol proveden

– Vlastní obsah:

5. Úvod, záměr – uvádí obvykle několika stručnými větami cíl výzkumu nebo hypotézu
6. Materiál a metody – uvádí stručně pokusný objekt, hlavní nebo nové metody a rozvržení pokusu
7. Výsledky
8. Závěry – obvykle 1-3 jednoznačné věty, je-li výsledek výzkumu jasnou odpovědí na uvedené záměry, jinak lze tuto část vynechat
9. Diskuse a přehled použité literatury – není podmínkou

 

Autory posteru upozorňujeme, že v době konání posterové sekce jsou povinni být přítomni u svého posteru a přednést krátkou anotaci k vývěskovému sdělení. Délka prezentace by neměla přesáhnout 5 minut.

Kontakty

ČESKÝ ADIKTOLOGICKÝ INSTITUT
Apolinářská 4, Praha 2, 128 00

web: www.snncls.cz
info email: info [zavináč] at-konference [tečka] cz

(Při zasílání emailu přepište adresu do emailové podoby bez mezer se zavináčem a tečkou, zde uvedený email je ve tvaru zabraňujícím zasílání spam zpráv. Děkujeme za pochopení.)

Minulé ročníky

Důležitá data AT konference 2024

Téma letošního ročníku: HARM REDUCTION

Konání konference: 9. – 13. 6. 2024

Deadline pro aktivní účastníky: 15. 1. 2024

Deadline pro pasivní účastníky: 2. 6. 2024