AT konference 2016

2022

Konání konference: 5. – 9. 6. 2022, Kongres hotel Jezerka, Ústupky, Seč

„Konference byla podpořena neinvestiční dotací k financování programu protidrogové politiky ze státního rozpočtu na rok 2022, číslo projektu B-27-05.“

 

 

 

„Konference byla podpořena z programu hlavního města Prahy pro adiktologické služby pro rok 2022.“

 

 

 

 

EVALUACE-AT_2022

AT_2022_program

AT_2022_kniha abstrakt

Prezentace

Bartoňová, M. – Využití hiporehabilitace v rezidenční léčbě závislostí v psychiatrické nemocnici

Dolejš, M., Považanová, B., Vavrysová, L., Kňažek, G., Banárová, K., Suchá, J. – Čeští a slovenští adolescenti v kyberprostoru

Jarošíková, H. – Umíme podporovat rodiny ovlivňované závislostí_

Kalina, K., Herzog, A. a kol. – Adiktologické a psychiatrické intervence v azylových zařízeních pro bezdomovce s covid-19

Kalina, K., Richterová Těmínová, M. a kol. – Ideologie a ideje v adiktologii

Marklová, K., Čermáková, M., Votruba, L. – Vipassana – ideologie nebo nástroj v léčbě závislosti_ Mašková, L., Herzog, A., Pešek, D., Podzimek, K., Zatřepálek, J., Frýbert, J. – Aktuální stav Harm Reduction služeb v ČR- silné a slabé stránky

Matula, M., Mátlová, J. – A kde jsem se to, #◊!Ꙋ‼, měla naučit_

Mravčík. V. – Válka je vůl

Nepejchalová, M., Brzák, T. – Ne:binární genderová ideologie

Pešek, D. – Nové paradigma Harm Reduction v České republice aneb Souboj 5 -ismů a jednoho bódhisattvy

Pokora, J. – Ideologie v adiktologii,adiktologie v ideologii

Pořízka, P. – Alkoholik a narkoman v českých (nejen) mediálních textech

Rodová, Z., Svěcená, K., Sládková, P., Rogalewicz, V. – Je součástí adiktologie i péče o lidské tělo_

Rokosová, K., Šťastná, L. – Zneužívání sedativ a hypnotik z pohledu uživatele

Roznerová, T. – Nositel příznaků vs. příznak – kazuistická práce s rodinnou terapií závislosti na alkoholu za použiti externalizace

Schlosserová, L., Zborník, T. S., Riegel, K. D. – Narcistické rysy osobnosti ve vztahu k úrovni osobnostní funkční schopnosti u pacientů se závislostí na návykových látkách

Skorkovský, T., Vevera, J., Beniš, M., Miovský, M., Popov, P. – Efektivita ústavní odvykací léčby v ČR u pacientů závislých na alkoholu a úskalí jejího vyhodnocování

Sládková, P., Svěcená, K., Rodová, Z. – Problematika posuzování invalidity u pacientů se syndromem závislosti

Staňková, N., Titman, M. – Chce to čas, jde o nedostatky dovedností pracovníků, nebo ideologie „dospělosti“ není všemocná_

Stündl, M., J., Švůgerová, H. – Adiktologická ambulance pro děti a dospívající jako součást sociální služby NZDM

Svoboda, M. – Pacient s duální diagnózou v péči _vězeňského_ adiktologa

Švarc, J.-Ideologické proměny léčení závislostí v PMŇB

WS – Kalina, K. – Od psychopatologie k psychoterapii – závislosti_I

WS – Kalina, K. – Od psychopatologie k psychoterapii – závislosti_II

WS – Kalina, K. – Od psychopatologie k psychoterapii – závislosti_III

WS – Kalina, K. – Od psychopatologie k psychoterapii – závislosti_IV

WS – Věchet, D., Kmoch, V. – Hudba a ideologie

WS –Laštovica, M., Mahrová, G., Svoboda, P., Rychnovský, M. – Pojďme si pro tu změnu!!!

Fotogalerie

Kontakty

ČESKÝ ADIKTOLOGICKÝ INSTITUT
Apolinářská 4, Praha 2, 128 00

web: www.snncls.cz
info email: info [zavináč] at-konference [tečka] cz

(Při zasílání emailu přepište adresu do emailové podoby bez mezer se zavináčem a tečkou, zde uvedený email je ve tvaru zabraňujícím zasílání spam zpráv. Děkujeme za pochopení.)

Minulé ročníky

Důležitá data AT konference 2025

Konání konference: 8. – 12. 6. 2025