AT konference 2016

2017

Základní informace

Evaluace konference

Program

Prezentace

Zatřepálek, J., Matula, M. – Nebezpečné otázky- Komu je určen současný formát nízkoprahových služeb pro uživatele drog_1

WS – Věchet, D., Kmoch, V., Oktábec, Z. – Saturace potřeb české hudební scény po roce 1989

Vlčková Zenáhlíková, V., Kmoch, V. – Dobrou noc…. ironie či tabu v souvislosti se Z- drugs

Uholyeva, X., Vřeská, M. – Koheze v rodinách dětí-klientů psychologických poraden

Švarc, J. – Zakázané myšlenky v adiktologii. Adiktolog jako soudní znalec

Švadlenová, J., Šulcová, I. – Závislí rodiče v ambulantním programu, aneb zakazujeme si myslet na jejich děti

Švadlenová, J., Šulcová, I. – Jak se daří Romům v ambulantní léčbě

Šedivý J., Minařík, G. – Klienta vidět nemusím – S klientem na chatu II

Šebeš, A. – Realita provozu 3D oddělení PL Červený Dvůr po roce od jeho otevření

Svoboda, M. – Kontrolované pití – zkušenosti z klientské praxe pracovníků,pracovnic Ambulantních center Laxus z.ú.

Staňková, N., Titman, M., Zittová, L., Mottl, T. – Vyrábíme feťáky

Richterová, B., Mahrová, G., Štenclová, V. – Terapie dobrodružstvím z pohledu klientů Terapeutické komunity Fides

Radimecký, J. – “Kdo si hraje nezlobí” aneb rétorika vs. praxe v české integrované drogové politice

Postránecká, Z., Pažitný, M., Vejmola, Č. – Proč je léčba psychedeliky v České republice reálným cílem

Pipová, H., Tavel, P. – Česká verze Yale Food Addiction Scale, 2.0

Orlíková, B., Csémy, L. – Psychiatrické duální diagnózy u osob závislých na alkoholu

Ondra, P. – Designer drugs – fikce nebo realita

Mravčík, V. – Problémové užívání drog – koncepční rámec a definice

Mladá, K. – Systém adiktologické péče v ÚVN

Minarčíková, I. – Jsou náklady za DRG pro diagnózu F10 vysoké, jak se říká

Marek, R., Strnadová, K., Klášterecký, T. – Postoje a předsudky v metadonovém substituční programu v Brně

Krejčí, J. – Redefinování příběhů o úzdravě bez léčby na příběhy o odolnosti

Kalina, K., Richterová Těmínová, M. – Co si nepřejeme či přejeme do budoucnosti, ale někdy na to nechceme ani myslet

Kalina, K. – Integrace abstinenční a substituční léčby v terapeutických komunitách pro závislé – kacířský či pragmatický koncept

Hönigová, K. – Substituční léčba u pacienta závislého na opioidních analgetikách – klinická kazuistická studie

Grohol, M. – Vaping – paření v novom zmysle slova

Fritschová, G., Větrovec, M., Ambrož, M. – Jak se nám pracuje s chronickými lháři a vyzyvateli Štěstěny – zkušenosti z ambulantní léčby patologických hráčů

Fialová, H. – (Za)kázaná prevence – Nejez ovoce z tohoto stromu

Dolejší, M., Buchta, P. – Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s.

Dolejš, M., Zemanová, V, Vavrysová, L. – Vztah rizikových aktivit adolescentů k místu jejich kontroly (locus of control)

Čalovka, O., Sklenář, O. – Zajištění ambulantní adiktologické péče v rámci smluv se zdravotními pojišťovnami

Bém, P., Pešek, D., Kalina, K. a kol. – Prášky pro nespolehlivé feťáky aneb Nízkoprahová psychiatrická péče v Kontaktním centru SANANIM

Fotogalerie

 

Kontakty

ČESKÝ ADIKTOLOGICKÝ INSTITUT
Apolinářská 4, Praha 2, 128 00

web: www.snncls.cz
info email: info [zavináč] at-konference [tečka] cz

(Při zasílání emailu přepište adresu do emailové podoby bez mezer se zavináčem a tečkou, zde uvedený email je ve tvaru zabraňujícím zasílání spam zpráv. Děkujeme za pochopení.)

Minulé ročníky

Důležitá data AT konference 2025

Konání konference: 8. – 12. 6. 2025