AT konference 2016

2006

Bio – psycho – socio – spirituální model závislostí

  • Společnost pro návykové nemoci ČLS J. E. Purkyně
  • a AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS J. E. Purkyně

ve spolupráci s partnery

  • Psychiatrické oddělení Ústřední vojenské nemocnice Praha,
  • Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK Praha,
  • Sananim, o.s.
  • Filia Nova, o.s.
  • Odbor pro koordinaci protidrogové politiky Úřadu vlády ČR
  • Středočeský kraj
  • Magistrát hlavního města Prahy
  • Časopis ADIKTOLOGIE

Místo konání

Vojenská zotavovna Měřín (Slapská přehrada)

Termín konání

21. – 25. května 2006

Základní informace

PRVNÍ OZNÁMENÍ
Dokument PDF, 183.4 kB, vloženo: 16.3.2009 7:07, Stáhnout »

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Dokument PDF, 101.4 kB, vloženo: 16.3.2009 7:07, Stáhnout »

Program

PROGRAM A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ
Dokument PDF, 436.8 kB, vloženo: 16.3.2009 7:06, Stáhnout »

Prezentace

CIRKEV A HARM REDUCTION_M.JARGUS_I.KONVALINKOVÁ 
Dokument PDF, 395.7 kB, vloženo: 29.3.2009 16:51, Stáhnout »

DĚTI DO 15LET OHROŽENÉ DŮSLEDKY UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK_J.MAJZLÍKOVÁ 
Dokument PDF, 217.1 kB, vloženo: 29.3.2009 17:04, Stáhnout »

DUÁLNÍ DIAGNÓZY_K.KALINA 
Dokument PDF, 145.4 kB, vloženo: 29.3.2009 16:46, Stáhnout »

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ APOLINÁŘSKÉHO AMBULANTNÍHO LÉČEBNÉHO PROGRAMU_L.CSÉMY_J.PROFOUS_L.VESELÁ 
Dokument PDF, 141.6 kB, vloženo: 29.3.2009 16:47, Stáhnout »

KATAMNESTICKÉ SLEDOVÁNÍ VÝSLEDKŮ LÉČBY_J.POLÁČEK 
Dokument PDF, 103.9 kB, vloženo: 29.3.2009 16:48, Stáhnout »

KATAMNESTICKÉ SLEDOVÁNÍ VÝSLEDKŮ LÉČBY_J.POLÁČEK_TEXT 
Dokument PDF, 81.7 kB, vloženo: 29.3.2009 16:49, Stáhnout »

KC VČERA, DNES A ZÍTRA_B.JANÍKOVÁ_H.HOŠKOVÁ 
Dokument PDF, 292.7 kB, vloženo: 29.3.2009 16:57, Stáhnout »

LÉČBA ZÁVISLOSTI NA TABÁKU A ALKOHOLU_E.KRÁLIKOVÁ_L.ŠTĚPÁNKOVÁ 
Dokument PDF, 36 kB, vloženo: 29.3.2009 16:52, Stáhnout »

LIDSKÁ DUŠE A ZÁVISLOST – M. PLOCOVÁ 
Dokument PDF, 76.4 kB, vloženo: 29.3.2009 16:51, Stáhnout »

OSHO KATARZNÍ DYNAMICKÁ TECHNIKA „HATLATILKA“ 
Dokument PDF, 55.4 kB, vloženo: 29.3.2009 16:53, Stáhnout »

OTÁZKA SMYSLU ŽIVOTA V KONTEXTU SUBSTITUČNÍ LÉČBY_M.MILÁČKOVÁ_Š.SMOLÍK 
Dokument PDF, 69.1 kB, vloženo: 29.3.2009 16:56, Stáhnout »

PILOTNÍ PROJEKT SUBSTITUČNÍ LÉČBY VE VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY_T.ZÁBRANSKÝ_P.POPOV 
Dokument PDF, 137.4 kB, vloženo: 29.3.2009 17:02, Stáhnout »

POSTOJE ODBORNÝCH PRACOVNÍKOV V ZDRAVOTNÍCTVE K PACIENTOM SO ZÁVISLOSŤOU_S.SLEZÁKOVÁ, L.OKRULICA 
Dokument PDF, 663 kB, vloženo: 29.3.2009 17:05, Stáhnout »

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ V NÍZKOPRAHOVÝCH ZAŘÍZENÍCH_P.MULLEROVÁ 
Dokument PDF, 301.2 kB, vloženo: 29.3.2009 17:01, Stáhnout »

PRIMÁRNÍ FIKCE PREVENCE UŽÍVÁNÍ DROG_J.RADIMECKÝ 
Dokument PDF, 301.2 kB, vloženo: 29.3.2009 17:01, Stáhnout »

PROBELMATIKA NAŘIZOVÁNÍ PITEV U OSOB POD VLIVEM OPL_J.ŠEJVL 
Dokument PDF, 412.5 kB, vloženo: 29.3.2009 17:02, Stáhnout »

PROJEKT OCHRANY PRÁV UŽIVATELŮ DROG_Š. PFEIFEROVÁ 
Dokument PDF, 134 kB, vloženo: 29.3.2009 16:59, Stáhnout »

PROTIDROGOVÁ VÝCHOVA V RODINĚ_J.KAČÁNIOVÁ 
Dokument PDF, 72.5 kB, vloženo: 29.3.2009 16:55, Stáhnout »

SPIRITUALITA – NEDĚJE I NEBEZPEČÍ_J.BROŽA 
Dokument PDF, 70.6 kB, vloženo: 29.3.2009 16:55, Stáhnout »

STIMULANCIA A OPIOIDY Z POHLEDU MÉDIÍ_K.GROHMANNOVÁ 
Dokument PDF, 256 kB, vloženo: 29.3.2009 17:00, Stáhnout »

TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY NEDOVOLENÉHO NAKLÁDÁNÍ S KONOPÍM_H.GAJDOŠÍKOVÁ 
Dokument PDF, 282.3 kB, vloženo: 29.3.2009 17:00, Stáhnout »

Supplementum

SUPPLEMENTUM 
Dokument PDF, 1.2 MB, vloženo: 16.3.2009 7:07, Stáhnout »

Kontakty

ČESKÝ ADIKTOLOGICKÝ INSTITUT
Apolinářská 4, Praha 2, 128 00

web: www.snncls.cz
info email: info [zavináč] at-konference [tečka] cz

(Při zasílání emailu přepište adresu do emailové podoby bez mezer se zavináčem a tečkou, zde uvedený email je ve tvaru zabraňujícím zasílání spam zpráv. Děkujeme za pochopení.)

Minulé ročníky

Důležitá data AT konference 2025

Konání konference: 8. – 12. 6. 2025