AT konference 2016

2016

Datum a místo konání

1. – 5. 5. 2016 v Kongres hotelu Jezerka

Základní informace

Evaluace konference

Program

Prezentace

Černý, M. – Zásadní milníky vývoje oboru prvních 20 let po vzniku oddělení pro léčbu závislostí na alkoholu u Apolináře
Stáhnout

Drbohlavová, B. – Uživatelé konopí jako klienti pomáhajících služeb
Stáhnout

Drbohlavová, B. a kol. – Hazardní hraní v České republice a jeho socioekonomické dopady
Stáhnout

Hönigová, K. – Práce adiktologa na psychiatrickém oddělení a substituční léčba závislosti na opioidních analgetikách
Stáhnout

Hrnčiarová, J. a kol. – Pacienti s komorbidní poruchou osobnosti v střednědobé ústavní odvykací léčbě
Stáhnout

Hrnčiarová, J. a kol. – Závislost na benzodiazepínech z pacientů v substituční léčbě
Stáhnout

Kabíček, J. – Síť
Stáhnout

Marek, R. – Vyabstinuj, jak umíš!
Stáhnout

Michajlovičová, M. – Matky uživatelky v léčbě nealkoholových závislostí, odd 17B Mandala
Stáhnout

Minařík, J., Gabrhelík, R., Pavlovská, A. – Léčba závislých na pervitinu metylphenidátem z pohledu pacientů
Stáhnout

Morovicsová, E., Falisová, A. – Činnosť protialkoholických liečební v medzivojnovom Československu
Stáhnout

Mravčík, V. – Opiátová substituční léčba v ČR
Stáhnout

Nováková, E. – Kontrolované pití alkoholu
Stáhnout

Orlíková, B. – Metamfetamin a deprese
Stáhnout

Orlíková, B., Csémy, L. – Výzkum léčby závislostí v ČR
Stáhnout

Orlíková, B., Příhodová, K. – Prediktory úspěšnosti léčby drogových závislostí
Stáhnout

Pavelková, I., Vacek, J. – Souvisí užívání návykových látek s postavením studentů ve třídě na střední škole – prospektivní sociometrická studie
Stáhnout

Pavlovská et al._Abstinence vs. substituce
Stáhnout

Pavlovská, Miovský_Vzdělávání v adiktologii
Stáhnout

Pešek, M. – Smrt a umírání v kontextu adiktologie
Stáhnout

Radimecký, J. – Co funguje v léčbě závislostí před Skálou (se Skálou) a po Skálovi
Stáhnout

Rubášová, E. a kol. – – ADHD u klientů terapeutických komunit pro drogově závislé – genderové srovnání výsledků pilotní studie
Stáhnout

Soukal, J. – Systém adiktologické péče v síti služeb na okresním městě
Stáhnout

Stanislav, V. a kol. – Monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby závislosti na medzinárodnej úrovni s európskou pridanou hodnotou
Stáhnout

Svoboda, M., Vartanyan, A. – OSPOD a adiktologické služby
Stáhnout

Šejvl, J. – Nejstarší ústavní léčebné programy léčby závislosti na alkoholu před 2. světovou válkou
Stáhnout

Šucha, M., Maierová, E. – Posouzení zdravotní způsobilosti u řidičů před vrácením řidičského oprávnění odebraného z důvodu řízením pod vlivem alkoholu a drog
Stáhnout

Titman Staňková, N., Titman, M. – Pravidla v adiktologických službách z pohledu transakční analýzy aneb jak se do lesa volá, tak se volá do lesa
Stáhnout

Titman Staňková, N., Titman, M. – Pravidla v adiktologických službách z pohledu transakční analýzy aneb jak se do lesa volá, tak se volá do lesa_2
Stáhnout

Vartanyan, A., Pavlíček, P. – Výzkum drogových scén na malém městě
Stáhnout

WS – Ambrož, M., Dolejší, M., Kabíček, J. – Do práce z Prahy, Mníšku, Liberce
Stáhnout

WS – Věchet, D., Kmoch, V., Oktábec, Z. – Rockopedia aneb je to pouze rock ‚n‘ roll A žije punk
Stáhnout

Oktábec, Z. a kol. – Hepatitida C u injekčních uživatelů drog
Stáhnout

Švarc, J. – Nepříčetnost způsobená návykovými látkami (role znalce)
Stáhnout

Kontakty

ČESKÝ ADIKTOLOGICKÝ INSTITUT
Apolinářská 4, Praha 2, 128 00

web: www.snncls.cz
info email: info [zavináč] at-konference [tečka] cz

(Při zasílání emailu přepište adresu do emailové podoby bez mezer se zavináčem a tečkou, zde uvedený email je ve tvaru zabraňujícím zasílání spam zpráv. Děkujeme za pochopení.)

Minulé ročníky

Důležitá data AT konference 2024

Téma letošního ročníku: HARM REDUCTION

Konání konference: 9. – 13. 6. 2024

Deadline pro pasivní účastníky: 2. 6. 2024

REGISTRACE ZA ZVÝŠENOU CENU OD 10.5.2024!