AT konference 2016

2024

Konání konference: 9. – 13. 6. 2024, Kongres hotel Jezerka, Ústupky, Seč

„Konference byla podpořena neinvestiční dotací k financování programu protidrogové politiky ze státního rozpočtu na rok 2024, číslo projektu B-27-05.“

 

 

 

„Konference byla podpořena z programu hlavního města Prahy pro adiktologické služby pro rok 2024.“

 

 

 

 

Evaluace: EVALUACE-AT_2024

Program: AT KONFERENCE_2024_program

Kniha abstrakt: AT24 Kniha Abstrakt tisk

Přednášky, workshopy, postery

Adameček, D. – Zkušenosti s využitím osobnostních dotazníků v terapeutické komunitě

Brada, R., Ayapbekova, D. – Harm reduction, rodičovství a Kontaktní centrum SANANIM

Brédová, S. – Výsledky pilotného výskumu v téme stigmatizácie injekčných užívateľov drog ako klientov harm reduction služieb na Slovensku

Bydžovská, T., Petrásková, M. – HARM REDUCTION v projektu Zodpovědné hraní

Dékány, L. – Harm Reduction Beyond Tobacco – přístupy a výzvy na Národní lince pro odvykání

Dlabková, A., Růžičková, A. – Užívání kratomu mezi studenty Univerzity obrany a příslušníky AČR

Dolejš, M., Knažek Považanová, B., Knažek, G., Cakirpaloglu, P. – _Jak tráví čeští a slovenští občané čas v kyberprostoru_

Frýbert, J., Lorenc, O. – Harm reduction jako jeden z principů Housing First

Herzog, A. – Harm Reduction – aktuální stav, jeho kritika a vize

Horáčková, K., Černíková, T. – Národní politika v oblasti závislostí – téma snižování škod ve strategických dokumentech

Karpíšková, K. – Sexbyznys – Víc než jen sex a byznys

Kážmér, L. – Epidemiologie úmrtnosti u osob se závislostí na alkoholu. Česko po roce 2010

Kolářová, J., Neuwirthová, L., Vojáčková, E. – Principy harm reduction v primární prevenci_ Ano!

Kotková, V., Rambousek, T., Nedělová, A., Boss, D. – Buďme si blíž aneb využití Intimní místnosti jako jedné z možností harm reduction.

Krotilová, Z. – Závislost na kortikoidech a odvykací stav – jak vypadá a čeho si u pacientů všímat_

Mezeiová, L., Nepejchalová, M. – Snižujeme škody nebo škodíme_ Zamyšlení nad ošetřováním v nízkoprahu

Michailidu, J. – Plavba proudy harm reduction. Aktuální výzvy

Michajlovičová, M., Prokešová, M. – Chybovat je lidské.. aneb trauma-informovaný přístup v ústavní léčbě závislostí

Miklovičová, A., Bartoň, P. – Ochranné léčení protialkoholní – harm reduction nebo skutečná léčba závislosti_

Mravčík, V., Vobořil, J. – Harm reduction jako ústřední téma závislostních politik

Nedělníková, D., Průšová, L. – Interdisciplinární synergie při práci s uživateli návykových látek v sociálních službách pro lidi bez domova

Pokora, J., Vizinová, I. – Rozšířené nabídky léčebných programů na protialkoholním oddělení uplatněním principu harm reductio

Pořízková, L. – Řimsologie jako destigmatizace alkohol-alkoholismu

Rodová, Z., Gašparová, P. – Program pro rehabilitaci kognitivních funkcí u osob se závislostí na alkoholu

Rodová, Z., Haunerová, M., Freislebenová, L., Sládková, P. – Úrazy spojené s užíváním návykových látek a jejich vliv na rehabilitační proces

Rolová, G., Gabrhelík, R., Mravčík, V., Skurtveit, S., Odsbu, I.- Duální diagnóza u pacientů v substituční léčbě

Stoklasová, A. – Ochranné léčby – abstinenčně vedená léčba nebo harm reduction_

Svoboda, M. – Harm reduction přístup ve vězni

Svoboda, M., Vartanyan, A., Gilányi, L., Kolomazník, L. – HR přístup v Centru duševního zdraví

Šalomoun, J. J. – Orwellův wellbeing

Věchet, D. – Transformace drogové politiky jako nástroj minimalizace rizik bio-psycho-sociálně-spirituálních škod jednotlivců i společnosti

WS – Marková, H., Tůmová, R., Ivanys D. – Život i smrt na drogách

WS – Škerle, M., Novotná, M. – Etické a morální otázky spojené s harm reduction ve školách

WS – Věchet, D., Kmoch, V. – Hudba a harm reduction

Žák, T., Zatřepálek, J. – 9M1M3 Č157 Č15L4 V H4RM R3D9

Fotogalerie

Kontakty

ČESKÝ ADIKTOLOGICKÝ INSTITUT
Apolinářská 4, Praha 2, 128 00

web: www.snncls.cz
info email: info [zavináč] at-konference [tečka] cz

(Při zasílání emailu přepište adresu do emailové podoby bez mezer se zavináčem a tečkou, zde uvedený email je ve tvaru zabraňujícím zasílání spam zpráv. Děkujeme za pochopení.)

Minulé ročníky

Důležitá data AT konference 2025

Konání konference: 8. – 12. 6. 2025