AT konference 2016

2018

Základní informace

Datum konání konference: 3.–7. 6. 2018

Evaluace konference

Prezentace

Černíková, T., Mravčík, V. – Domovy se zvláštním režimem pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí

Grohol, M. – Akohol, tabak a káva – štúdia DIALK 4

Jeřábek, J. – Reforma adiktologické péče v kontextu spolupráce zdravotnické organizace a sociálních služeb

Jirový, F., Hanzal, P. – Zkušenosti s integrovanou léčbou v Terapeutické komunitě Magdalena

Karpíšková, K., Ackrmannová, M. – Stárnoucí uživatelé v Plzni

Kážmér, L., Nechanská, B. – Úvod k prostorově integrovanému studiu úmrtnosti spojené s užíváním alkoholu a tabáku v české populaci. Představení projektu, konceptualizace a cíle.

Koreš, J., Horáková, D. – Neprohraj se v praxi, aneb samostatná ambulantní léčba nelátkových závislostí

Krejčí, J., Pethöová, L. – Need speed for underground Harm Reduction na nemainstreamových hudebních akcích

Marek, R. – Chci to zkusit bez léků. Problematika vysazování psychofarmak u pacientů s duální diagnózou při léčbě v terapeutické komunitě z pohledu psychiatra

Morávková, K., Staňková, N., Titman, M. – Co způsobuje obtíže při poskytování odborných služeb klientům s duální diagnózou

Mravčík, V. – Veřejnozdravotní význam návykových látek- jaký je vlastně společenský význam adiktologie

Orlíková, B., Drbohlavová, B., Dvořáková, Z. – Psychiatrická symptomatologie u pacientů v substituční metadonové léčbě – výsledky studie

Scheansová, A. – Obraz vztahové vazby u abstinujících patologických hráčů

Štáfková, M., Brtníková, V. – Systém adiktologické péče pro děti a dorost v ČR aneb vařila myšička kašičku.

Švarc, J. – Legislativní novinky v ochranném léčení OL

Tomáš, Jaroslav, Helena – Principy fungování, kontakt s veřejností

Tomáš, Jaroslav, Helena – Proč to funguje

Tomáš, Jaroslav, Helena – Proč to funguje-2

Uholyeva, X. – Když drogy pomáhají. počáteční pozitiva užívání návykových látek podle žadatelů o ambulantní léčbu

Ullwer, D., Dlhošová, T., Bartůšková, L. – Výhody a nevýhody stacionární formy léčby u osob závislých na alkoholu a patologických hráčů

Vartanyan, A., Svoboda, M. – Duální diagnózy – zkušenosti z klientské praxe

Věchetová, S., Věchet, D. – Adiktologická ambulance v sociálně vyloučené lokalitě v Brně

Veitová, L., Vávra, J. – Dramaterapeutické projektování u osob se závislostí

Vlčková Zenáhlíková, V., Kmoch, V. – Závislost na opioidech u pacientů léčených opioidními analgetiky

WS – Věchet, D., Kmoch, V. et al. – Regionální hudební scény ČR-ČaSFR-ČSFR-ČSSR

Zatřepálek, J., Chaloupková, M. – Tréninková místa pro aktivní uživatele drog jako součást komplexního přístupu adiktologických služeb

Kabíček, J. – S lidmi bez domova slepou uličkou do mezery v systému

Kalina, K., Richterová Těmínová, M. – Management reformy a efektivita péče

Kontakty

ČESKÝ ADIKTOLOGICKÝ INSTITUT
Apolinářská 4, Praha 2, 128 00

web: www.snncls.cz
info email: info [zavináč] at-konference [tečka] cz

(Při zasílání emailu přepište adresu do emailové podoby bez mezer se zavináčem a tečkou, zde uvedený email je ve tvaru zabraňujícím zasílání spam zpráv. Děkujeme za pochopení.)

Minulé ročníky

Důležitá data AT konference 2024

Téma letošního ročníku: HARM REDUCTION

Konání konference: 9. – 13. 6. 2024

Deadline pro pasivní účastníky: 3. 6. 2024

REGISTRACE ZA ZVÝŠENOU CENU OD 10.5.2024!